2023 Pristagare

Stort Grattis till årets duktiga pristagare- 2023!Årets NNFK hund- Zettertjärns Royz Royz- My HellströmÅrets Unghund- Zettertjärns Royz Royz- My HellströmÅrets Öppenklassare- Zettertjärns Noza  – Kristina EdhÅrets Skogshund – Trostebackens Tyra – Mikael...