Stort Grattis till årets duktiga pristagare- 2023!
Årets NNFK hund- Zettertjärns Royz Royz- My Hellström
Årets Unghund- Zettertjärns Royz Royz- My Hellström
Årets Öppenklassare- Zettertjärns Noza  – Kristina Edh
Årets Skogshund – Trostebackens Tyra – Mikael Johansson
Landbys VP – Aksa- Rasmus Karlsson

Krappos VP- P  Borgeflons XJ Cava – Tryggve Kolstad
Dundret Ripan- Es Vigdaaettas Yra. Brunnar Holmlu
Pointer i glasbur- Viijägarens Lyra. Per Olsson
SSK VP- Ohlsmyrens NS Sebbe – Ina Mellem

Se bilder och information om priser här: LÄNK