Du tillhör Nedre Norra Fågelhundsklubben om du är medlem i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svenska Engelska Setterklubben, Svenska Gordon Setterklubben, Svenska Irländska Setterklubben och Svenska Pointerklubben. Samt bor i Jämtland, Härjedalen, Ångermanland, Medelpad, Hälsingland eller Gästrikland.

Nedre Norra Fågelhundsklubben har på uppdrag från FA

 

 

 

 

 

 

 

(Fågelhundarnas Arbetsutskott) att anordna jaktprov, utställningar samt medlemsvård. Vi anordnar jaktprov och utställningar på flera platser i området.

ANMÄLA TILL JAKTPROV OCH UTSTÄLLNING!
Du hittar annonser under kalender, välj dag och klicka på länken till simple signup.

Kalendern uppdateras eftersom annonser kommer in.

Du kan även hitta jaktproven på FAs hemsida.

Kalender

Nyheter

Fågelhundarnas Arbetsutskott

FA är en samlings utskott för de Brittiska Stående Fågelhundarna

RIPJAKT

Dagar fulla av förväntan

Hundar och regler

Våra rasers moderklubbar är underställda Svenska Kennelklubben, där finns SKKS grundregler hur vi ska uppträda mot våra hundar och medlemmar i kennelklubbens organisation.

Vi har samarbete med jägareförbundet och även där finns policys bl.a hur vi förhåller oss till vilt och marker. Under jakt och träning står vi under de regler och lagar som finns.

Även träning räknas som jakt. Självklart arbetar vi för att våra medlemmar ska vara väl upplysta om regler, lagar och förordningar. Vi samarbetar med Länsstyrelsen och samebyarna som ger oss möjlighet att anordna jaktprov  på statensmarker.  Vi har också nära samarbete med privata markägare både på skog och fjäll, vilket vi är otroligt tacksamma över.

Vi ser mycket allvarligt på olovlig träning och jakt. Vi uppmanar våra medlemmar i FA  orgaisationen att noga kontrollera att man har tillåtelse av markägare att släppa hunden.

Jakthunden

De Brittiska Stående Fågelhundarna är framavlade för jakt på hönsfågel, här har vi har ett arv att förvalta både kulturellt vad det gäller jaktformen och rasernas egenskaper.

Det är vårt ansvar att ta hand om dessa raser för framtida generationer,  vår skyldighet bevara den Brittiska stående fågelhunden så som den jakhund den är.

Ett stort tack till Kari Lautamäki för att vi får använda dina bilder till vår hemsida

Våra samarbetspartners under årsbasis

Som NNFK-medlem erbjuder Åredalens Hund & Häst 15 % rabatt på hundtillbehör (förutom cyklar & slädar, är du intresserad av cykel eller släde ta kontakt med ÅHH för bästa pris)