DOKUMENT FÖR PROVLEDNING

Nedan finns olika dokument som stöd för provledningen vid jaktprov i NNFK’s regi

NNFK’s lathund/checklista:

Denna checklista är som stöd för provledningen vid jaktprov i NNFK’s regi. Här finns länkar till dokument, webbsidor och e-postadresser som kan tänkas behövas vid anordning av ett jaktprov. Checklistan är uppdelad i tre delar. FÖRE, UNDER och EFTER.

Lathund arrangerande av jaktprov NNFK

 

Innan jaktprovet:

Efter jaktprovet:

Nytt beslut from 25 mars 2022:
Milersättningen redovisas (mil x 18,50 kr) samt övriga omkostnader (mil x 14,00 kr).