DOKUMENT FÖR PROVLEDNING

Nedan finns olika dokument som stöd för provledningen vid jaktprov i NNFK’s regi

NNFK’s lathund/checklista:

Denna checklista är som stöd för provledningen vid jaktprov i NNFK’s regi. Här finns länkar till dokument, webbsidor och e-postadresser som kan tänkas behövas vid anordning av ett jaktprov. Checklistan är uppdelad i tre delar. FÖRE, UNDER och EFTER.

Lathund-arrangerande-av-jaktprov-NNFK 2024.

 

Innan jaktprovet:

Annonsmall_NNFK

Domarbekräftelsemall_NNFK

PMmall_NNFK

Efter jaktprovet:

Nytt beslut from 28 februari 2023:
I enlighet med Skatteverkets regelverk utbetalas,
fr o m den 1 januari 2023, en skattefri ersättning om 25 kr /mil

Kommissarieprogrammet

  • Kommissarieprogrammet är ersatt av SKK-start

Regler

Dokument och mallar att hämta från FA’s hemsida
https://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/