På förekommen anledning, där det i olika sammanhang förs fram uppfattningar om att NNFK inte agerar i fjälljaktsfrågan, vill styrelsen redovisa följande. 

Publicerat sedan tidigare (2/7 -22) på klubbens hemsida: https://www.nnfk.com/arbetsgruppen-for-fjalljakten-informerar/

 I tillägg till ovanstående vill styrelsen redovisa följande aktiviteter som hittills är genomförda genom gruppen: 

  • Insändare i lokalmedia två gånger (LT o ÖP) samt Svensk Jakt en gång,
  • Kontakt via mail med samtliga riksdagsledamöter i Sverige ett utskick.
  • Kontakt via mail med lokalpolitiker i samtliga länskommuner i två utskick.
  • Personlig kontakt med alla politiker på Jämtlandsbänken i riksdagen.
  • Kontinuerlig kontakt med politiker som visat intresse för våra argument både inom och utanför länet.
  • Mailkontakt med Lst Jämtland ang. avlysningar m.m. som berör fjälljakten i två omgångar. 

Vid samtliga kontakttillfällen har gruppen framfört vikten av samförståndslösningar för berörda verksamheter avseende renbetesfjällen. 

Utöver gruppens arbete pågår ett samarbete med Vorstehklubben och Bretonkluibben avseende avlysningar och jaktmöjligheter på renbetesfjäll i länet, med träningsmöjligheter inom samma område. Det arbetet gäller i första hand argument för våra intressen som kommuniceras med Länsstyrelsen i Jämtlands län.

NNFKs styrelse