Arbetsgruppen för fjälljakten arbetar inom NNFK på styrelsens uppdrag.

Gruppen arbetar för att belysa rådande situation vad gäller upplåtelse och skyddande av våra stora intressen, fjällen och jakten, samt verkar för utrymme åt alla, med respekt för de olika intressegrupper och kommersiella behov som är beroende av fjällvärlden.

Artiklar har blivit publicerade i lokalpressen. Gruppen har också genom en skrivelse kontaktat våra lokalpolitiker och riksdagspolitiker, där många av politikerna svarat.

Arbetet går vidare och vi håller dig informerad löpande!

/Arbetsgruppen för fjälljakten