Välkommen på gemensam träning några torsdagar framöver i Dillehallen, Ås. Vi startar Torsdag den 29/6 kl. 19.00, ingen anmälan, bara kom!

Funderar du på något kontakta Leif Berglund 0730697459 eller Emelie Holten 0703144583.