Stort Grattis till Niklas Sundberg och Norrlands Guidens kennel som erhållit Hamilton plaketten samt vunnit Fjäll SM 2023 med Norrlands Guidens Eldibaken.