Brittiska stående fågelhundar – är samlingsnamnet för raserna Engelsk setter, Irländsk röd & röd/vit set­ter, Gordon setter och Pointer). Det sägs att hunden är människans bästa vän och det stämmer väl in på fågel­hunden som dresseras till att bli ens bästa jaktkamrat. Hund och förare bildar ett team som jobbar gemensamt för att finna och fälla fågel och jakten sker antingen i fjällmiljö, skog eller på fält. Bakom en riktigt duktig fågelhund ligger många, många timmars träning och jaktproven blir en arena för premiering av hunden.

Fjäll-SM är ett högstatusprov i fjällmiljö för brittiska stående fågelhundar. Provet arrangeras både höst och vinter och vänder sig till segerklasspremierade (SKL) hundar.

Fjällpokalen är i stort samma prov där mål­gruppen är unghundar d.v.s. hundar som ännu inte fyllt två år men deltagit i prov och premierats i unghunds­klass (UKL). Båda proven är uppdelade i två etapper.

Dag 1 sker en kvalificeringsomgång med partier i storlek om 16 ekipage. Antalet partier beror helt på antalet anmälda hundar. Bedömningen utgår bl. a. från hundens förmåga att söka och finna fågel. Ekipagen (hund/förare) tävlar mot andra och släpps i olika om­gångar i så kallade parsläpp. Allt eftersom sker en rang­ering av ekipagen utifrån hundens prestation. Vid dagens slut kvarstår de 16 hundar som tagit sig vidare till final.

Dag 2 är det finaldag.

Samtidigt som SM och Fjällpokalen går av stapeln ge­nomförs ett flertal övriga jaktprov och totalt lockar hela arrangemanget uppemot 300-400 ekipage från hela landet. Rent generellt kan man säga att deltagarna är hund­människor med stort intresse för natur, friluftsliv och jakt. Bra utrustning, rätt kläder, funktion och kvalitet är viktiga detaljer för att njuta till fullo. Denna köpstarka kundgrupp spenderar en hel del på sitt fritidsintresse.

Sponsorspaket

Huvudsponsor
Kontakta NNFKs sponsoransvarig: Sandra Bodlund, 070-1317977, Sandra.bodlund@hotmail.com eller Stina Moberg.

Stora paketet
5000 kr. + produkter till ett värde av 5000 kr. Banderoll 3 x 1 m på samlingsområdet. Beachflagga på samlingsområdet. Banner på hemsidan.

Mellanpaketet
2500 kr. + produkter till ett värde av 2500 kr. Banderoll 3 x 1 m på samlingsområdet. Banner på hemsidan.

Lilla paketet
För dig som vill stödja arrangemanget med produkter och priser till vinnare samt vid utlottning under middagen. Banner på hemsidan.