Till bästa Pointer i SKL.

2021                  Borgeflons RX Blanka du Nord – Trond Johannessen
2020                   Ej utdelat
2019                    Ej utdelat
2018                     Södersjöns Gameboy – Jimmy Börjesson
2017                    Ej utdelat
2016                    Ej utdelat
2015                    Ej utdelat
2014
2013
2012                    Ohlsmyrens P Wild Thing – Roland Ohlsson
2011                    Ej utdelat
2010
2009                    Ej utdelat
2008
2004                    Fågeljägarens Fjällripa – Inger Forsberg
2003                    Mac Gyver – Lena Elofsson