Pointer i glasbur

Till bästa pointer i Skl.

2023                  Viijägarens Lyra- Per Olsson
2022                  Ej utdelat
2021                  Borgeflons RX Blanka du Nord – Trond Johannessen
2020                  Ej utdelat
2019                  Ej utdelat
2018                  Södersjöns Gameboy – Jimmy Börjesson
2017                  Ej utdelat
2016                  Ej utdelat
2015                  Ej utdelat
2014                  Ej utdelat
2013                  Ej utdelat
2012                  Ohlsmyrens P Wild Thing – Roland Ohlsson
2011                  Ej utdelat
2010                  Ej utdelat
2009                  Ej utdelat
2008                  Ej utdelat
2004                  Fågeljägarens Fjällripa – Inger Forsberg
2003                  Mac Gyver – Lena Elofsson