Priset erövras av den hund, ägd av medlem i NNFK eller någon i dennes familj, som under kalenderåret uppnått högst antal poäng i Fjällpokal och Derby.
Medlemmen rapporterar själv resultat från jaktprov, anordnade av annan arrangör än NNFK till styrelsen. 
Den medlem som erövrat priset 3 ggr får för alltid behålla det.
Poäng beräknas enligt följande:
Placering i Fjällpokal resp Derby
1.a plats 20 poäng
2.a plats 15 poäng
3.e plats 10 poäng
4.e plats 5 poäng
5.e plats 2 poäng
6.e plats 1 poäng
1:a pris ukl HP jaktprov 4 poäng 
1:a pris ukl jaktprov 3 poäng 
2:a pris ukl jaktprov 1 poäng
Vid lika poängsumma kan aldrig en 1:a pristagare slås av pristagare med enbart lägre prisvalörer.
Följande regler skall tillämpas i tur och ordning till dess hundar med lika poäng kan skiljas
1. Den hund som vunnit Fjällpokal eller Derby
2.Den hund som placerat sig som 2.a i Fjällpokal eller Derby
3. Den hund som placerat sig som 3.a i Fjällpokal eller Derby
4. Den hund som placerat sig som 4.a i Fjällpokal eller Derby
5. Den hund som placerat sig som 5.a i Fjällpokal eller Derby
6. Den hund som placerat sig som 6.a i Fjällpokal eller Derby
7. Den hund som erövrat flest 1:a pris med HP
8. Den hund som erövrat flest 1:a pris 
8. Hanhund går före tik
9. Högsta pris på utställning ger företräde
10. Om hundarna trots prövning enligt skiljereglerna inte kan skiljas skall priset delas

NNFK’s styrelse förbehåller sig rätt att ensam tolka och vid behov ändra ovanstående statuter


2021  Borgeflons GW Eld äg. Linda Johansson
2020 Jimbalayas Jena äg. Maria Köhler
2019 Ej utdelat
2018 IST Norrlands Guidens Luremus äg. Niklas Sundberg.

2017 IST Norrlands Guidens Eldibaken äg. Niklas Sundberg
2015 GST Avalonians Extra äg. Helene & Jon Eirik Stensby
2014 Ej utdelat
2013 EST Ohlsmyrens HJ Good Stuff äg. Lena Larsson
2012 EST Ohlsmyrens Black Betty äg.Roland Ohlsson
2011 EST Ohlsmyrens Peggy Sue äg. Roland Ohlsson
2010 EST Ohlsmyrens Peggy Sue äg. Roland Ohlsson
2009 GST Zettertjärns Häkza äg Kristina Edh 
2008 ESH Tidybirds Albin av Höimyra