KARATS VP

2020 – PT Östbergets Yra äg Marie och Kerstin Frändegård (erövrat för alltid)

Priset delas ut på årsmötet till bästa pointer i ökl, förutsatt att den hunden ej blir ”Årets öppenklassare”, då går priset till näst bästa pointer i ökl. Hund med högsta antal poäng vinner. 1:a pris i ökl kan dock ej slås av lägre valör. Om flera hundar fått 1:a ökl, räknas även andra premier i ökl tagna under året.

Hunden skall också minst erhållit 1 excellent i ökl eller jkl på utställning. Priset kan erövras med hund ägd av NNFK medlem, yngst 24 månader då jaktprovspoäng räknas.

Hundens jaktprovsmeriter, som kvalificerar för priset, skall vara erövrade på jaktprov öppet för samtliga engelska raser, anordnat inom NNFK’s region och under samma kalenderår. Resultatet från max 3 prov räknas.

Poäng: 1 ökl 5 p, 2 ökl 3 p och 3 ökl 2 p.

Om flera hundar hamnar på samma poäng tillämpas följande skiljeregel:
Högsta utställningsmeriter (t ex cert plac i skl) Yngre hund går före äldre Hanhund går före tik.

Om två eller flera hundar, efter skiljeregel nr 3, fortfarande har lika poäng skall priset delas. För att priset skall erövras för alltid, skall samma ägare ha erövrat priset 3 ggr med minst två olika hundar.

2022 PT Orremåsas Tibazt, äg. Caroline Wallin
2021 PT Borgeflons RX Beatrix äg Stefan Sandnes
2020 PT Östbergets Yra äg Marie och Kerstin Frändegård (erövrat för alltid)
2019 PT Borgeflons RX Beatrix äg Stefan Sandnes
2018 PT Mac Wargs B Wildcard, Anna Zackrisson
2017 Borgeflons DR Zaga, Jörgen Andersson
2016 Tiurskogens Cito, Anders Handler
2015 Tiurskogens Cito, Anders Handler
2014 PT Ohlsmyrens More Then a Feeling, A Falkerby
2013 PT Viijägarens Xylia äg. Sofia Palmqvist
2012 PT Borgeflons FK Stårsa äg. Ronny Andersson
2011 PT Lykkekjerret’s Lucia äg. Anna Zackrisson
2010 PH Björklunds SC Comet äg. Caroline Wallin
2009 PH Langgrubbans Kung Karls Spira äg Thomas Andersson
2008 PT Borgeflons Kraja äg Ronny Andersson
2007 PT Borgeflons TS Mallan äg. Eva Perman
2006 PT Borgeflons J-Fia CS äg. Eva Perman
2005 PH Langgrubbans Emil äg. Ulf Kalen
2004 PH Langgrubbans Emil äg. Ulf Kalen
2003 PH Nylannes Solo äg. Marit Ericsson
2002 PH Eidemlias Mini-Max äg. John-Eric Ericsson
2001 Ej utdelat
2000 PT Mostodalens KalaÄ äg. Rune Malmberg
1999 PT Jo-Kjells Gosa äg. Lennart Kjellsson
1998 PT Vattvikens Ripa äg. Monica Gulle
1997 PT Nylannes Embla äg. Marit Ericsson
1996 PT Anåfjällets Bronja äg. John-Artur Renhuvud
1995 PT Östbergets Ira äg. Kerstin Frändegård
1994 PT Jo-Kjells Fia äg. Lennart Kjellsson
1993 PT Red Taps Medina äg. Bengt Hansson
1992 PH ÖB’S Jox äg. Örjan Bromèe
1991 PH Grey äg. Claes Holmlund
1990 PH Jo-Kjells Clint äg. John-Eric Ericsson
1989 PT Östbergets Fay äg. Kerstin Frändegård