Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Tännäs 18 april

18 april, 2021

Jaktprov 18 april i Tännäsfjällen
Domare Eva Perman
Massor av fågel och sol
1 ÖKL – Norrlands guidens Tass/Vegard Davidsen
2 ÖKL – Fjällpilens IE Gulliac/Ola Arnell
2 ÖKL – Zettertjärns Uniqa black garlic /Micke Andersson
2 ÖKL – Foxdalens P Polly/Reino Unosson
2 UKL – Milpoints Daejka/Magdalena Wennström
2 UKL Jaktstormens Fjälla/Kajsa Vallström
3 UKL – Borgeflons Rb Fundin/Stefan Sandnes
3 UKL – Borgeflons Gw Elda/Stefan Sandnes

FA/NNFK 20210418 Tännäsfjällen
Domare: Eva Perman
Klarblå himmel solsken och svag vind.

UKL
PT  BORGEFLONS GW ELDA SE19877/2020, äg & för Stefan Sandnes, Tännäs

Elda går i utm fart och stil i ett stort väl anlagt sök i kontakt med sin förare. I andra släpp går Elda i våldsam fart i utmärkt stil i en sluttning med barfläckar i obefintlig vind stöter Elda ripa och går efter, det upprepas. Senare tar Elda ett skarp stilfullt stånd, ripa lättar när förare är på väg upp. Elda går efter i flog och skott. Samma sak upprepar sig två gånger till. Under släppet har partner 2 st arbeten och flera stötar. Det formligen kokar av fågel. Elda avslutas. EB:FF 2 släpp, 25 min 3 UKL

 GST  FJÄLLPILENS RG UNBELIEVABLE SE20046/2020, äg & för Ola Arnell, Funäsdalen
Q. går i mycket bra fart och stil, i mycket bra format, får massor av terräng med sig. Fortsätter sitt fina sök i andra släpp. Stöter ripa flera gånger med måttlig eftergång. Tredje släpp går Q. mycket bra till utmärkt. Stöter ripor flera gånger och kan oftas stoppas. Trots att Q. får gå länge lyckas jag inte se henne stå. EB:FS, 5 släpp 80 min  0 pris

PT MILPOINT DEAJKA, SE48020/2020, äg & för Magdalena Wennström, Mittådalen
Startar upp i lätt fin stil i ett omoget söksupplägg. Har en fin chans på fågel som hon inte lycka med, stöter och går efter. I andra har D. bra till utmärkt fart och stil i ett mycket bra sök. Stöter ripor och går efter. Hänger på en överflygare långt. Tar stånd, ripa lättar och D. går efter i flog och skott. Förare anmäler stånd, får resningsorder, avancerar och reser precist två ripor. Lugn i flog och skott. Parner har under släppet fågel flera gånger. Avslutas och jag delar med glädje ut ett andra pris i ukl till Dajka som vi kommer att få se mer av i framtiden. EB:FF 2 släpp, 25 min, 2 UKL

EST  JAKTSTORMENS FJÄLLA SE29273/2020, äg & för Kajsa Vallström, Bruksvallarna
F. går i bra till mycket bra fart och stil i ett mycket bra söksupplägg. Förare anmäler stånd, F korrigerar sig till nytt stånd. Ripa lättar och F är lugn i flog och skott. I andra släpp går F mycket bra, stöter ripa tillsammans med partner och går efter. Förare anmäler stånd, avancerar och reser ripor, acceptabelt lugn i flog och skott.  Nytt stånd, fågel lättar och F går efter i flog och skott. Ser sen Fjälla stå, förare är lågt ifrån, Fjälla korrigerar sig, nytt stånd, kör upp riporna och går långt efter. Dagens viltfinnare !!!!  EB:FF  3 släpp, 35 min, 2 UKL

PH  BORGEFLONS RB FUNDIN SE22049/2020, äg Bror Gunnar Fundin, Tännäs, för Stefan Sandnes
Fundin går i mycket bra fart och stil i ett mycket bra söksupplägg. Stöter fågel med partner och går efter. I andra släpp går F. mycket bra till utmärkt, fart , stil och format av hög klass. Stöter ripa flertalet gånger i ett område där det ”kokar” av fågel. Kan vissa gånger stoppas. I tredje släpp i område där riporna spelar och leker, hoppar och flyger fram och tillbaka tar Falk ett gångstånd, ripa lättar när förare kommer till och går efter en bit i flog och skott. Får sen gå länge. I sista släpp tar Falk enormt med mark med sig. EB:FF, 5 släpp, 80 min 3 UKL

ÖKL
IRSH J NORRLANDS GUIDENS TASS SE34569/2015, äg & för Vegard Davidsen, Alnö

Norrlands Guidens Tass äg och för Vegard Davidsen

Tass går i mycket bra fart och stil i ett mycket bra format, har en enorm flata som han söker av. I andra släpp går Tass mycket bra, förare anmäler stånd, ser Tass stå stilfullt och stramt,  20 meter framför uppe på en sten sitter fyra fjällripor och solar sig. Tass avancerar och reser dessa, komplett lugn i flog och skott. Apporterar mycket bra. I tredje släpp söker Tass mycket bra, får massor at terräng med sig. Förare anmäler stånd. Avancerar och reser ripa som lättar precist framför. Komplett lugn i flog och skott. Delar med glädje ut 1 ÖKL. EB:FF 3 släpp 58 min 1 ÖKL

 

GST J Zettertjärns Uniqa Black Garlicäg SE19263/2013 och för Mikael Andersson Funäsdalen
Unni går i mycket bra fart stil, söksupplägget blir dock perifert. Ser henne söka mot vinden i motsatt färdriktning, förare ber om lov att vissa, så småningom kommer Unni in i anvisad terräng, tar ett stånd långt ute, får hålla det länge. När förare kommer till avancerar Unni jaktligt reser friskt ripa som lättar precist, lugn i flog och skott. Apporterar utlagd ripa på ett utmärkt sätt. EB:FF 1 släpp, 20 min, 2 ÖKL

PT Foxdalens Polly SE26159/2019 äg och för Reino Unosson Edsbyn
Polly går i bra till mycket bra fart stil och format, blir stundvis lite rotig. Släpper sig senare ut och lägger upp till ett mycket bra sök. I andra släpp går Polly mycket bra, kommer in uppifrån i situation där partner står. Tar ett eget stånd. Nu har föraren gått ur hand och vi för försöka avvackla partners situation. Polly står kvar. Partner kan inte hållas stilla och får upp Pollys fågel, Polly är lugn i flog och skott. Förare kommer åter och kan utför en apport som godkänns. EB:FF, 2 släpp, 40 min, 2 ÖKL

GSH J NO V-17 FJÄLLPILENS IE GUILLAC SE16276/2016, äg & för Ola Arnell, Funäsdalen
Gulliac går i mycket bra fart och stil i ett utmärkt upplagt sök. I andra fortsätter G gå mycket bra. Tar stånd, korrigerar sig, nytt stånd, sätter sig, ripa lättar när förare kommer till, G. kan stoppas i flog och skott. Apporterar mycket bra.  Tar nytt stånd, avancerar och reser precist en ripa, lugn i flog men hoppar fram i skott. Stoppas.  EB:FF 2 släpp. 35 min, 2 ÖKL

 J Zettertjärns Huntrezz SE26831/2018 äg och för Mikael Andersson Funäsdalen
Holly går i mycket bra fart stil och format. I andra släpp fortsätter Holly sitt fina sök. Förare anmäler stånd. Holly får resnings order, avancerar men ingen fågel kommer upp trots flera försök. Domare kräver nytt stånd, blir inget stånd och det beordras koppling då partner står i närheten. Dock vimsar Holly omkring i området, stöter upp fågel för partner och går efter. EB:FS 2 släpp, 45 min. 0 pris

Det är en ynnest att få vistas ute dessa vårdagar, att få se så fina hundar i full kondition, trevliga och glada hundförare. Ripor i mängder. För unghundarna blev det dock lite väl mycket fågel. Tack för att jag fick förtroende att döma i Sveriges vackraste natur.  Tack provledning och deltagare för fixandet av skotertransport och trixandet till möjlighet att gå på delar av privata marker.

Eva Perman Kälarne  5 maj

Details

Date:
18 april, 2021
Event Category: