Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Edevik 3-5 april

3 april, 2021 @ 08:00 - 5 april, 2021 @ 17:00

1 ukl Trostebackens Tyra,
3 ukl Borgeflons GW Estelle,
3 ukl Peter de la Fuente Sanguito,
1 ukl HP Zettertjärns Noza,
1 ökl Borgeflons XJ Champagne,
3 ökl Fjellstårsas VN Lish-Teta
2 ökl Endalshöjdens Dolly Parton. 

NNFK Edevik                          

UKL/ÖKL 2021-04-03
Domare: Jean-Marc Chabloz
Mark: Edevik
Förhållanden: Snöfall och rätt dålig sikt, svag till måttligt västlig vind, ganska bra med riptillgångFS=Fågel i Släpp FF=Finner Fågel IF=Ingen Fågel i släpp

UKL
PT  BORGEFLONS GW ESTELLE SE19876/2020, äg & för Eva Perman, Kälarne
Estelle går i mycket bra fart och stil. Hon får med sig mycket terräng i god kontakt och visar upp ett mycket bra sök oavsett vinden. I andra släpp, stånd, justerar, stånd igen, det lyfter 2 ripor som Estelle förföljer. I tredje släpp början hon mycket bra men tröttnar lite mot slutet och avslutas. Tre släpp, släpptid 40 minuter, 3 ukl (FF)

GST  ZETTERTJÄRNS LEXZIE SE30089/2019, äg & för Norbeth Hansson, Åsarna
Lexzie börjar lite försiktigt men går upp sig under första släppet och jagar tidvis i mycket bra fart och stil. Hon visar under dagen många stora och fina slag i både med och motvind. Lexzie sekunderar vid två tillfällen två olika partner. Hon tröttnar lite mot slutet. Fyra släpp, släpptid 50 minuter, 0 ukl (FS)

 PH  PETER DE LA FUENTE SANGUITO SE47771/2020, äg & för Anna Zakrisson, Brunflo
Peter går i mycket bra fart och stil. I första släpp visar han upp ett mycket bra medvinds sök. Har en liten svacka mot slutet av andra släppet men går upp sig igen i tredje, Stånd, avancerar i etapper utan att kunna presentera någon fågel. Peter tar om, går över en bäck och ses i stånd på andra sida, riporna lyfter och han förföljer en viss sträcka. I fjärde släpp börjar han visa lite trötthetstecken. Fyra släpp, släpptid 55 minuter, 3 ukl (FF, FS)

GST  ZETTERTJÄRNS NOZA SE21605/2020, äg & för Kristina Edh, Järpen
Noza jagar hela dagen i mycket bra till utmärkt fart och stil. Hon får med sig all anvisad mark i stora och väl revierande slag och brukar vinden mycket bra. I andra släpp, stånd, avancerar i etapper utan att kunna presentera någon fågel tyvärr. Fyra släpp, släpptid 65 minuter, 0 ukl (FS)

PH  BORGEFLONS GW ELJEST SE19882/2020, äg & för Olle Andersson, Hudiksvall
Eljest går i bra fart och stil. Han är väldigt upptagen av partnern och kommer inte riktigt ut på sök. I andra släpp fortsätter han visa intresse för partnern och avslutas för dagen. Två släpp, släpptid 20 minuter, 0 ukl (IF)

 PT  TROSTEBACKENS TYRA SE19544/2020, äg & för Micke Johansson, Undersåker
Tyra jagar i alla sina släpp i mycket bra fart och stil. Hon har ett mycket bra söksformat och reviering oavsett vinden. I andra släpp, stånd, fågel lyfter från en gran dunge, precist och Tyra är komplett lugn i flog och skott. Lite senare i samma släpp, stånd, partner sekunderar, Tyra avancerar, reser två ripor som var synliga och förföljer en kortare sträcka. I tredje släpp fortsätter hon jaga mycket bra. Stöter ripor och går efter. I samma släpp, stånd mot en granridå, riporna lyfter och Tyra tar en kort sväng efter. Tre släpp, släpptid 40 minuter, 1 ukl (FF, FS)  

 ÖKL
PT  BORGEFLON’S XJ CHAMPAGNE SE34134/2018, äg Lisa Lindberg, Kälarne, för Eva Perman
Champagne går ut direkt mot en grandunge där partner står, en ripa lyfter, partner förföljer och Champagne är inte tillräcklig lugn i flog för klassen och avslutas. Ett släpp, släpptid 1minut, 0 ökl (FS)

IRSH  NORRLANDS GUIDENS KILL EM ALL SE29277/2019, äg & för Niklas Sundberg, Järpen
Kill går ut mot en grandunge, markerar direkt, stå en kortstund, partnern är i samma område, en ripa lyfter och han förföljer och utgår. Ett släpp, 1 minut, 0 ökl (FF)

 GSH J ZETTERTJÄRNS BE LUCKY BLIZZ SE30744/2016, äg Carina Larsson, Malung, för Kristina Edh
Blizz går i bra fart och bra stil. Gör något slag mycket bra men känslan är att han har en något tyngre aktion idag. I andra släpp, stånd, avancerar villigt i etapper utan att kunna presentera någon fågel. Föraren väljer avsluta honom efter 2 släpp. Två släpp, släpptid 25 minuter, 0 ökl (IF)

IRST  STRÄVSAMMA GILLA SE21357/2019, äg & för Micke Johansson, Undersåker
Gilla börjar dagen i bra till mycket bra fart och stil. Hon får med sig mestadels av anvisad mark och brukar vinden mycket bra. Hon går sedan upp sig och jagar mycket bra i tredje släpp. Fyra släpp, släpptid 55 minuter, 0 ökl (FS)

GST   ZETTERTJÄRNS FLIZAN SE22992/2017, äg Putte Medeskog, Kil, för Kina Edh
Flizan går hela dagen i bra till mycket bra fart och stil. Hon har ett mycket bra söks format oavsett vinden. Fyra släpp, släpptid 55 minuter, 0 ökl (FS)

 IRST  VORREHÖJS JUST A DREAM SE39014/2019, äg & för Niklas Sundberg
Just a Dream börjar i mycket bra fart, stil och format. Hon går ner sig mot slutet av första
släppet och fortsätter sedan på samma vis i andra släpp. Föraren väljer avsluta henne efter det.
Två släpp, släpptid 25 minuter, 0 ökl (IF)

Tack till alla deltagare för en fin dag på fjället samt provledningen för ett väl arrangerat prov!
Frösön 2021-04-18
Jean-Marc Chabloz

FA
UKL/ÖKL 20210405, EDEVIK
Domare: Eva Perman
Förhållanden: Hård botten med 1 dm nysnö. Starka vindar med snöbyar.
UKL
GST  ZETTERTJÄRNS NOZA SE21605/2020, äg & för Kristina Edh, Järpen
Noza startar i mycket bra till utmärkt fart stil och format. Tar med sig enormt med mark. Visar hela dagen ett sök av yppersta klass. I sitt tredje släpp tar Noza stånd uppe på en tallbacke. När förare kommer till lättar ripor precist framför Noza som är komplett lugn i flog och skott. Visar uthållighet och samarbetsvilja under svåra vindförhållanden och med tidvis dålig sikt. 3 släpp, 60 min, EB: FF, 1 UKL Hp

IRST  NORRLANDS GUIDENS LUCKY NIKI SE30372/2019, äg & för Jean-Marc Chabloz, Frösön
Nicki går i bra till mycket bra fart och  stil i bra format, söket störs av att hon kommer in till sin förare med jämna mellanrum. Andra släpp går Nicki upp sig betydligt, nu bättre kontinuitet, söket, farten och stilen bedöms som mycket bra. I tredje släpp visar Nicki upp ett mycket bra sök i mer täckt terräng. Får gå ett långt fjärde släpp, tyvärr lyckas inte Nicki idag.
4 släpp, 90 min, EB:FS 0 pris

 ÖKL
IRST J FJELLSTÅRSAS VN LISH-TETA SE52837/2016, äg & för Sandra Bodlund, Häggenås
Teta startar i mycket bra fart och stil i ett bra upplagt sök. Blir stundvis borta i snöstormen.
Andra släpp försvinner Teta ganska direkt, kommer tillbaka, slår upp i vinden och blir borta igen. Det anmäls stånd långt upp på en fjällkant. Teta får hålla sitt stånd länge när domare kommer i ”skotthåll” avancerar och reser Teta ripor som lättar precist framför henne. Kan stoppas godkänt i skott och flog. Apporterar utmärkt utlagd ripa. 2 släpp, 30 min. EB: FF 3pris ÖKL

IRSH  NORRLANDS GUIDENS KILL EM ALL SE29277/2019, äg & för Niklas Sundberg, Järpen
Killen startar i mycket bra fart och stil i ett bra upplagt sök. Blir något öppen i sitt söksupplägg, svårt att följa söksmönstret dock har snöstorm en stor inverkan på att det är svårt att följa hundarna. I andra släpp slår Killen ut långt ner i marken, förare anmäler stånd. Jag ser ingen stående hund med följer föraren, vid platser där Killen setts stå finns han inte längre, kommer strax bakifrån. Släpper sig långt ut i marken och blir borta. Kommer åter slår ett slag upp i vind och blir borta. Ser en tjäder i området där det kan tänkas att hundarna befinner sig. Blir sedan borta och kommer åter under partners apportarbete. 2 släpp, 30 min, EB:FS 0 pris ÖKL

FA NNFK
UKL/ÖKL 20210405, EDEVIK
Domare: Kristina Edh
I snöstorm och bitvis dimma, lite sol som ingav hopp, bra före för hundar och förare,
Fåglarna var inte där de skulle J

 

UKL
PT BORGEFLONS GW ESTELLE SE19876/2020, äg & för Eva Perman, Kälarne
Estelle söker i mycket bra fart, stil och format, jagar av marken framför oss. Mattas under dagen och föraren väljer att avsluta. 3 släpp, 45 min, IF 0 UKL

IRSH TÄRNAFJÄLLENS SPIK SE47543/2019, äg & för Erik Larsson, Östersund
Spik avsöker terrängen i mycket bra fart, stil och format, under hela dagen, det dåliga vädret påverkar honom inte alls, i slutet av dagen anmäler föraren stånd på Spik nere i skogsterräng, jag ser dessvärre inte någon fågel. 5 släpp, 70 min IF 0 UKL

IRST NORRLANDS GUIDENS FIRE FOXY SE18743/2020, äg& förNiklas Sundberg, Järpen
Foxy söker i mycket bra fart och stil, hon ser lätt och elegant ut, bra -mycket bra format.
Tappar lite inspiration utöver dagen. 5 släpp 60 min IF 0 UKL

 ÖKL
PT BORGEFLONS XJ CHAMPAGNE SE34134/2018, äg Lisa Lindberg, Kälarne, för Eva Perman
I mycket bra, tidvis utmärkt fart och stil, mycket bra format jagar Champagne av marken vi vill ha avsökt. I nästa släpp blir söket mindre systematiskt och Champagne blir lite borta i oöversiktlig terräng och dimma.
I slutet av släppet kommer C in i samma område som partner, båda ställer sig och får resa tillsammans, C tar ett par steg och ripa lättar, komplett lugn i flog och skott, apporterar utlagd ripa OK. Champagne avslutar dagen med ett sök i mycket bra fart, stil och format och tilldelas i dag 1 pris ÖKL. 3 släpp, 45 min FF

GST J ENDALSHÖJDENS DOLLY PARTON SE57543/2015, äg & för Jean-Marc Chabloz, Frösön
Dolly söker i bra till mycket bra fart och stil, i ett mycket bra format, lätt att läsa hennes söksupplägg. I oöversiktlig terräng och dimma fortsätter hon sitt fina söksupplägg i en ngt tung stil. I slutet av släppet jobbar Dolly på vittring, partner kommer till och båda tar stånd samtidigt och får resa tillsammans, ripa lättar och Dolly är lugn i flog och skott, apporterar utlagd ripa OK. Avslutas med 2 ÖKL 2 släpp, 35 min, FFKrok 14 april 2021

Kristina Edh

Details

Start:
3 april, 2021 @ 08:00
End:
5 april, 2021 @ 17:00
Event Category: