Dundretripan

Till näst bästa pristagare i öppen klass.

.

2023                    Es Vigdaaettas Yra- Brunnar Holmlu
2022                    Ej utdelat
2021                    GST Rypemtyras Chansa  –  Kristina Edh
2020                    PT Borgeflon’s RX Beatrix – Stefan Sandes
2019                    PT Ohlsmyrens P Mustang Sally – Roland Olsson
2018                    IST Norrlandsguidens Lava – Elisabeth Albertsson
2017                    GSH Ekdalens Epoc – Thomas Hallgren Schaffer
2016                    Ej utdelat
2015                    GST Endalshöjdens Black S – Elisabeth Albertsson
2014                    Ej utdelat
2013                    Ej utdelat
2012                    ESH Högfjällshundens Igor – Tommy Hagerlund
2011                    Ej utdelat
2010                    Ej utdelat
2009                    Ej utdelat
2008                    Ej utdelat

2004                   PT Pax Mariae Dux Femina – Gun Britt Jonsson
2003                   EST Borgeflons KT Essie – Eva Roos