ÅRETS UNGHUND – Till minne av Jarl Lillegård

Priset erövras av den hund, ägd av medlem i NNFK som under kalenderåret uppnått högst antal poäng i unghundsklass.
Resultatet från högst 5 jaktprov får medräknas, högst 1 jaktprov får vara anordnat utanför NNFK’s region. Den medlem som erövrat priset 3 ggr får för alltid behålla det.
Poäng beräknas enligt följande:1:a pris ukl jaktprov 5 poäng2:a pris ukl jaktprov 3 poäng 3:e pris ukl jaktprov 1 poäng.
Vid lika poängsumma kan aldrig en 1:a pristagare slås av pristagare med enbart lägre prisvalörer.
Följande regler skall tillämpas i tur och ordning till dess hundar med lika poäng kan skiljas
1. Den hund som erövrat flest 1:a pris
2. Högsta sammanlagda poäng under höstprov
3. Hanhund går före tik
4. Högsta pris på utställning ger företräde
5. Om hundarna trots prövning enligt skiljereglerna inte kan skiljas skall priset delas.

2023 GSH Zettertjärns Royz Royz äg. My Hellström
2022 Ej utdelat
2021 GST Zettertjärns Noza äg Kristina Edh
2020 GST Jimbalayas Jena äg Maria Köhler
2019 GST Rypemyras Chansa äg Kristina Edh (erövrat för alltid)
2018 GSH Höyevardes Avila Isak, Bodil Elofsson
2017 GSH Zettertjärns Azk, Kristina Edh
2016 PH Borgeflon’s Ps Yrki, Anders Handler
2015 GST Zettertjärns Vånna äg. Kristina Edh
2014 GST Zettertjärns Uniqa äg. Kristina Edh (erövrat för alltid, återskänkt)
2013 PT Langgrubbans Dufwa äg Marit Hellström
2012 GSH Endalshöjdens Bono äg. Bodil Elofsson
2011 PT Fanby Gold Rush äg. Cecilia Wadman
2010 PT Borgeflons JL Ripa äg. Anna Wagén
2009 GST Zettertjärns Fleur äg Kristina Edh
2008 GSH Zettertjärns Duke äg Anja Fjällgren
2007 EST Björnåns Cagiva äg. Ulf Johansson
2006 GSH Mountaineer’s Dollar äg. John Eliasson
2005 GST Åshöjdens Vanda äg. Ewa Posner Storm
2004 PT Vattvikens Kate äg. Bengt Hansson
2003 PH Langgrubbans Emil äg. Ulf Kalén
2002 PT Jo-Kjells Salsa äg. Lennart Kjellsson
2001 GST Zettertjärns Bleika av Andyöa äg. Kristina Edh
2000 PT Borgeflons FB Fuxia äg. Eva Perman
1999 ESH Tväråvalvets Arve äg. Lennart Pakki
1998 PT Jo-Kjells Gosa äg. Lennart Kjellsson
1997 PT Jo-Kjells Hera äg. Lennart Kjellsson (erövrat för alltid, återskänkt)
1996 PT Jo-Kjells Hera äg. Lennart Kjellsson
1995 PH Ormögas Jet-Set äg. Lennart Kjellsson
1994 PH Offerdalens Cliff äg. John-Eric Ericsson
1993 PT Axelas E’cera äg. Marit Ericsson
1992 PH ÖB’S Try äg. Örjan Bromée
1991 EST Björklunds P Lady äg. S-O Hedin
1990 PT Knotterholmens Disa äg. Lennart Kjellsson (erövrat för alltid, återskänkt)
1989 PT Jo-Kjells Civa äg. Lennart Kjellsson
1988 EST Elsita äg. Lennart Kjellsson