ÅRETS SKOGSHUND

Priset utdelas till den hund, ägd av NNFKmedlem, som under året uppnått högsta antalet poäng. Endast de prov, öppna för engelska raser, som anordnas i NNFKs region och resultat från max tre prov får räknas. Hunden måste vara utställd, med minst ett good i ökl eller jkl för att kunna erövra priset (samma år eller tidigare inom regionen). För att erövra priset för evigt måste priset tas tre gånger med minst två olika hundar.

Vid lika poängsumma tillämpas följande skiljeregler.
1. Yngre hund går före äldre
2. Hanhund går före tik
3. Högre poäng på jaktprov går före poäng på utställning

Eventuella regeltolkningar avgörs av NNFK’s styrelse som har att årligen utdela priset vid årsmötet.

Poängen räknas enligt följande:

Pris Jaktprov Utställning
UKL ÖKL SKL ÖKL/JKL
1:a 4 5 5 Excellent 2
2:a 2 3 4 Very good 1
3:a 1 2 3 Good 0
4:a 2
cert=1p Utställning: Max 3 p

2023 PT Trostebackens Tuyra äg. Micke Johansson
2022 GST SEJCH Jimbalayas Jena äg. Maria Köhler (erövrat för alltid, återskänkt)
2021 GST Jimbalayas Jena äg. Maria Köhler
2020 IRSH Fjellstårsas SN Limpan, äg. Marja Persson
2019 Ej utdelat
2018 Ej utdelat
2017 PT Sotborrens Vild Vittra, Johanna Uddas
2016 GST Avalonian’s Akira, Helene Stensby
2015 GST Zettertjärns Maffia, Maria Köhler
2014 PT Borgeflons Ripa, Anna Wagén
2013 PT Silverforsen Party Animal, Monica Garbeklint
2012 IST Remkilens Bookie Tuk Tuk,Thore Sandström
2011 GST Åshöjdens Yaffa äg. Ewa Posner Storm
2010 Ej utdelat
2009 IST Ballydavid Amber äg Thore Sandström (erövrat för alltid, återskänkt)
2008 IST Fjellstårsas Tiramisu äg A-K Lundmark
2007 IST Remkilens Zickan äg. Thore Sandström
2006 IST Fjellstårsas Tiramisu äg. A-K Lundmark
2005 EST Klokkerholmens Sue-Sine, Roland Olsson
2004 EST Vällistefjällets Stårsa äg. Sven Olof Hedin
2003 IST Remkilens Zickan äg. Thore Sandström
2002 GSH Gråsjövalens Ikke äg. Thomas Schaffer
2001 GSH Åshöjdens Rikitikitavi, äg.Ove Johansson
2000 EST Åshamras Rassla äg. Barbro Eriksson och Leif Berglund
1999 Ej utdelat
1998 Ej utdelat
1997 ISH Nävermons Chief äg. Taisto Hjärtedal
1996 ISH Nävermons Chief äg. Sören Hammar
1995 PT Ardire Farnese äg. Erling Staffansson
1994 PH Likkos Starlight äg.
1993 PT Mostodalens Nita äg.
1992 EST Strena äg. Per Strandell
1990 PT Mostodalens Liss äg. Rune Malmberg
1989 PH Tegews Baccus äg. A. Lindqvist
1988 IST Sabinne äg. Sören Hammar