ÅRETS ÖPPENKLASSARE

Nedre Norra Fågelhundsklubben har instiftat rubricerade vandringspris för att stimulera klubbmedlemmarna att deltaga i jaktprov och utställningar anordnade inom NNFK’s region. Priset utdelades första gången för prestationer under kalenderåret 1986.

Följande regler gäller:
Priset kan erövras med hund, yngst 24 mån då jaktprovspoäng räknas och ägd av NNFK-medlem. Hundens jaktprovsmeriter, som kvalificerar för priset, skall vara erövrade på jaktprov öppet för samtliga engelska raser, anordnat inom NNFK’s region och under samma kalenderår.

Första pris på jaktprov kan aldrig slås av lägre valörer. Om första pris på jaktprov erövras av flera hundar skall följande tillämpas:
1. Yngre hund går före äldre (yngst när priset erövras)
2. Första pris på höstprov går före första pris på vårprov.
3. Bästa utställningsresultat inom regionen går före enligt följande:
a. Excellent med Cert eller Ck
b. Excellent jkl
c. Excellent ökl
d. Excellent ukl
e. Very good jkl
f.  Very good ökl
g. Very good ukl
h. Good jkl
i. Good ökl
j. Good ukl
4. Hanhund går före tik

Om två eller flera hundar, efter skiljeregel nr 4, fortfarande har lika poäng skall priset delas.
Om något första pris ej delas ut under året, skall bästa sammanlagda poäng räknas efter följande gradering, max 3 prov får räknas.
2:a pris jaktprov = 3 poäng, 3:e pris jaktprov = 1 poäng.
För att priset skall utdelas måste dock vinnande hund erövra minst ett 2:a pris på jaktprov undre gällande år. I sådant fall där man hamnar på samma poäng efter sammanräkning av 2:a och 3:e pris skall samma skiljeregler tillämpas som för 1:a pris, undantaget punkt 2 (vår-och höstprov ) som utgår.

För att priset skall erövras för alltid skall samma ägare ha erövrat priset 3 ggr, med minst två olika hundar och med minst ett första pris på jaktprov.

2023 GSH Zettertjärns Nora äg. Kristina Edh
2022 GST Zettertjärns Ozana, äg. Kristina Edh/Tryggve Kolstad
2021 IST Strävsamma Gilla, äg. Mikael Johansson
2020 GSH Zettertjärns Compiz, äg. Niklas Köhler
2019 PT Molly, äg Mikael Johansson
2018 GSH Zettertjärns Azk, Kristina Edh
2017 ISH Norrlands Guidens Vulkan, äg. Niklas Köhler
2016 PT Borgeflon’s Mp Xena, äg: Eva Perman
2015 GST Zettertjärns Super Ztar äg: Kristina Edh
2014 GST Zettertjärns Qaramella äg: Kristina Edh (erövrat för alltid, återskänkt)
2013 ESH Ohlsmyrens Stardust äg: Roland Ohlsson
2012 ESH Rico äg: Nils W Nilsson
2011 GST Zettertjärns Häkza äg. Kristina Edh
2010 PT Ohlsmyrens P Born to Run äg. Marit Hellström
2009 EST Kvernmolias Easy äg Roland Ohlsson (erövrat för alltid, återskänkt)
2008 GST Zettertjärns Bleika Ionasdotter äg Kristina Edh
2007 EST Ohlsmyrens Piga äg. Roland Ohlsson
2006 PT Jo-Kjells Axa äg. Per-Arne Hoflin
2005 EST Klokkerholmens Sue-Sine äg. Roland Olsson
2004 EST Falcsagans Chabli äg. Monica Åslund
2003 PH Surjämtens Kato äg. Anders Olofsson
2002 PT Vattvikens Kittie äg. Bengt Hansson
2001 Ej utdelat
2000 PT Offerdalens Madonna äg. Mattias Persson
1999 PT Vattvikens Cilla äg. Robert Lindström
1998 PH Björklunds C2 Virus äg. John-Eric Ericsson
1997 ISH Viktorgårdens Mork äg Mikael Johansson
1996 PH Vattvikens Vai äg. Bengt Hansson
1995 PH ÖB’S Strong äg. Örjan Bromée
1994 PT Offerdalens Cally äg.Per-Arne Hoflin
1993 PH ÖB’S Try äg. Örjan Bromee
1992 PT Jämtens Lydia äg. Arne Bromèe (erövrat för alltid, återskänkt)
1991 PT Jämtens Kikkan äg. Arne Bromèe
1990 PH Drevjans Attack äg. Arne Bromèe
1989 ESH Trigger äg. Bo Wångenberg
1988 ESH Athos äg. Erik Berglund för. Leif Berglund
1988 PH Klofjellets Black Fight äg. Lena Elofsson