ÅRETS ALLROUND-HUND

Instiftat 2024 och skänkt av Härjedalsguiderna, en målning av Maria Köhler. 

Priset utdelas till den hund, ägd av NNFK-medlem, som under året uppnått högsta antalet poäng sammanräknat på skog och fjäll.

Regler

Hundens jaktprovsmeriter, som kvalificerar för priset, ska vara erövrade på jaktprov öppet för samtliga engelska raser under det aktuella kalenderåret. 

Resultatet från högst 3 jaktprov får medräknas, varav minst 1 skogsprov. Högst 1 jaktprov får vara anordnat utanför NNFK’s region. 

Hunden måste vara utställd (samma år eller tidigare) med minst ett good i ukl, ökl eller jkl för att kunna erövra priset.

Första pris på jaktprov kan aldrig slås av lägre valörer. Om första pris på jaktprov erövras av flera hundar ska yngre hund gå före äldre (yngst när priset erövras). Om två eller flera hundar efter skiljeregel fortfarande har lika poäng ska priset delas. 

För att erövra priset för alltid ska samma ägare ha erövrat priset 3 ggr med minst två olika hundar och med minst ett första pris på jaktprov. 
 

Poängräkning

Jaktprov skog och fjäll, poäng

Pris

Ukl

Ökl

Skl*

1:a

5

6

6

2:a

3

4

5

3:a

1

2

4

4:a

3

5:a

2

6:a

1

*Cert/ck=1p

 

2024 Ras, hund och ägare anges här.