Provledare:
Kristina Edh, Eva Perman
Kommissarie:
Christina Persson, Kajsa Vallström
Email: fjallsm2021@gmail.com
Program:
Onsdag 21/4 Fjällpokal kval
Torsdag 22/4 Fjällpokal final
Fredag 23/4 FjällSM kval
Lördag 24/4 FjällSM final
OBS! Första insats/anmälan för Fjäll-SM/Fjällpokal på 100 kr och korrekt ifylld anmälan med ev bilagor, skall senast den 30 november 2020 vara kommissarien tillhanda.
Anmälan och betalning sker via länk:
https://simplesignup.se/private_event/173655/96f899b104
För utlandsregistrerade hundar ska kopia bifogas på hundens registreringsbevis, för att anmälan ska vara giltig.
Meriter kan kompletteras tom söndag innan första provdag och ska snarast och fortlöpande meddelas kommissarien.