Jägarförbundet har haft möte med Jakthundklubbar anslutna till mitt Norrland. Man har sammanställt synpunkter på Länsstyrelsen i Jämtlands Remiss 613-1163-2022 avseende beslut med villkor om upplåtelse av småviltsjakt och hundträning på renbetesfjäll i Jämtlands län för jaktåret 2022/2023. Läs synpunkterna i pdf här.