Provet den 17-19 september i Bruksvallarna är inställt av Länsstyrelsen och berörd sameby