Även provet den 30 september – 3 oktober är inställt!
NNFKs styrelse har beslutat att ställa in provet på grund av osäkerhet i markfrågan.

Har du frågor så besvaras de endast via mail eller PM på messenger. Kontakta Kerstin Frändegård!
kfrandegard@gmail.com el. messenger på facebook