Championat 2021
Stort grattis till hundar ägda av NNFK medlemmar

Borgeflon’s Rx Blanka Du Nord

SE JCH
Ägare: Trond & Eva Johannessen 
Uppfödare: Eva Perman 

Borgeflon’s Bs Agda

SE UCH 
Ägare: Reino Unosson
Uppfödare: Eva Perman