Championat 2021
Stort grattis till hundar ägda av NNFK medlemmar

Endalshöjdens
Dolly Parton

SE UCH
Ägare: Jean-Marc Chabloz
Uppfödare: Sofia Lind, Duved

Åshamras Qvicka

SE UCH
Ägare: Johan Karlsson
Uppfödare: Leif Berglund, Emelie Olsson-Holten & Johan Karlsson

Zettertjärns Flizan

SE UCH
Ägare: Putte Medeskog &
Kristina Edh
Uppfödare: Kristina Edh, Järpen