NNFKs medverkan i arbetsgrupper för fjälljakten

I NNFKs stadgar står att verksamhetens MÅL är att a) organisera verksamhet  som främjar jakt och viltvård och som möjliggör jakt över stående fågelhund samt b) I samråd med FA anordna jaktprov, utställningar och träningskurser. För att kunna nå dessa mål och för att...