Anmälan till våra prov

Det har ”gått troll” i vårt anmälningsförfarande. Det har varit osäkert föe er som anmäler om anmälan är skickad…. o.s.vDessutom har det inte fungerat som tänkt för kommissiarien. Vi ber om ursäkt för detta. Nu har vi gått tillbaka till samma som...

Förtydligande angående möjlighet att starta på NNFKs jaktprov med gällande regler på grund av rådande pandemi. Om du är skriven och bor i region 2, KAN du anmäla och starta på NNFKs jaktprov, även om du medlem i annan lokalklubb. Om du bor i någon av de andra...

Pandemi regler

Pandemiregler för våren 2021 från FA Klubbverksamhet i SKK-organisationen ”Detta gäller från den 8 februari 2021 tills att myndigheterna beslutar om att ändra gränsen om 8 personer som antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. Då kommer SKK...

Nu är vandringspriserna för år 2020 publicerade. Det är glädjande att se hur många bra unghundar vi har i klubben. Priset Årets unghund var mycket spännande! Jimbalayas Jena 19 p Strävsamma Jilla 18 p Jaktstormens Dovre 17 p Fjellstårsas Limpan 17 p Mellan Jilla och...

Sidan är uppdaterad med domarpresentation under fliken FunktionärerKalendern är uppdaterad med årets första jaktprov 13-14 februari, anmälan är ej öppen. Vi söker funktionärer till våra prov och utställningar. Vi vill även ha in förslag på Årets NNFKare Skicka...