Arbetsgruppen för fjälljakten informerar

Arbetsgruppen för fjälljakten arbetar inom NNFK på styrelsens uppdrag. Gruppen arbetar för att belysa rådande situation vad gäller upplåtelse och skyddande av våra stora intressen, fjällen och jakten, samt verkar för utrymme åt alla, med respekt för de olika...

NNFKs medverkan i arbetsgrupper för fjälljakten

I NNFKs stadgar står att verksamhetens MÅL är att a) organisera verksamhet  som främjar jakt och viltvård och som möjliggör jakt över stående fågelhund samt b) I samråd med FA anordna jaktprov, utställningar och träningskurser. För att kunna nå dessa mål och för att...