ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2021

Ligger nu under dokument: länk

 

 

 

Kallelse till!
Årsmöte digitalt den via Teams 19:e februari kl 10,00
För att delta skicka din mailadress och ditt / era namn till peter.hoyer@telia.com
senast 15:e februari kl.00,00.

Bekräftelse kommer via teams kallelse under onsdag eller torsdagen före mötet.
Motioner mottages senast 1 februari till
nnfk.sekreterare@gmail.com
Mer info kommer snart