Förtydligande angående möjlighet att starta på NNFKs jaktprov med gällande regler på grund av rådande pandemi.

Om du är skriven och bor i region 2, KAN du anmäla och starta på NNFKs jaktprov, även om du medlem i annan lokalklubb.
Om du bor i någon av de andra regionerna men valt att vara medlem i NNFK kan du INTE starta på vara jaktprov.

Det är resandet som ska undvikas. Anmälningar från boende utanför region 2 kommer att avvisas. Har du frågor angående detta kontakta FA DURK

Mvh
NNFKs styrelse

Saxat från FAs jaktprovsregler under rådande pandemi

”Nedan ser ni vilka restriktioner och anvisningar som FA’s kommittéer beslutat ska gälla tills nya beslut fattas av FHM och SKK. För att uppfylla kravet om ”regional prägel och undvikande av långa resor” har FA beslutat begränsa möjligheten för deltagande genom att dela in lokalklubbarna i fyra till medlemsantalet någorlunda likvärdiga regioner enligt nedan:

Region 1: ÖNFK, SNFK och VBFK
Region 2: NNFK
Region 3: MFK
Region 4: VFK, ÖFK och SFK

Inget resande, vare sig för domare eller deltagare, mellan regionerna är tillåtet.
Tyvärr kan medlem i gränsområde hamna i kläm och inte kunna delta som den brukat. Detta är beklagligt men inte mycket att göra åt.”