Välkommen till Getåsen/Hallen och NNFK:s utställning söndag 16 juni 2019
(Arrangeras i samband med klubbhelgen 15-16 juni 2019)

Domare:
Britt Marie Dornell

Bedömning sker enligt följande:
Pointer 7 st
Irländsk Röd Och Vit Setter 2 st
Irländsk Röd Setter 3 st
Engelsk Setter 4 st
Gordon Setter 9 st

Tid: Bedömingen börjar kl. 09:00
Beräkna att domaren dömer 15‐20 hundar/timmen – kom i god tid.
Nummerlappar hämtas ut vid NNFKs ring. Ta med nått att fästa nummerlappen med ex säkerhetsnål. Kom även ihåg registreringsbevis och vaccinationsintyg.

Följande vaccinationsbestämmelser gäller: Hund under 1 år skall vara vaccinerad mot valpsjuka vid lägst 10 veckors ålder. Hund över 1 år skall vara vaccinerad vid 1‐års ålder eller senare, dock ej för mer än fyra år sedan. Så kallad förstagången vaccination får ej ha gjorts senare än 14 dagar före utställningsdagen. Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsplatsen.

Kommissarie:
Tomas Wiklund
Skogstad Backen, 683 92 Hagfors
Tel: 070-595 42 62
E-post: utstallning@nnfk.com

PM kommer endast att anslås på NNFK:s hemsida, www.nnfk.com.
Var vänlig kontakta kommissarien om du inte har tillgång till internet.

Upplysningar angående utställningen Tomas Wiklund 070-5954262

Varmt välkomna!

Avgifter
Valpklass 4-6 månader, 6-9 månader, champion, veteran 150 SEK
Övriga klasser 300 SEK
OBS! Om flera hundar anmäls av samma ägare gäller 3:e hund 100 SEK därefter 50 SEK
För utlandsägda/registrerade hundar skall kopia på stamtavla bifogas.
Övrigt: Valpar under 4 månader får inte vistas på utställningsområdet.

Betalning:
PG 436750-4 (NNFK)
IBAN: SE50 9500 0099 6018 0436 7504
BIC : NDEASESS

Sista anmälningsdag:
Anmälningsavgift samt fullständigt ifylld anmälningsblankett skall vara kommissarien tillhanda senast 9 juni
Anmälningsblankett: Använd den nya reviderade anmälningsblanketten på FA:s hemsida
http://www.fa-avance.se/