Välkommen till NNFK:s utställning på Södra Berget/Ängen i Sundsvall på söndag 17 juni 2018
(Arrangeras i samband med NNFK:s klubbdagar 16-17 juni)

Domare: Wenche Porsanger

Avgifter
Valpklass 4-6 månader, 6-9 månader, champion, veteran 150 SEK
Övriga klasser 300 SEK
OBS! Om flera hundar anmäls av samma ägare gäller 3:e hund 100 SEK därefter 50 SEK
För utlandsägda/registrerade hundar skall kopia på stamtavla bifogas.
Övrigt: Valpar under 4 månader får inte vistas på utställningsområdet.

Betalning:
PG 436750-4 (NNFK)
IBAN: SE50 9500 0099 6018 0436 7504
BIC : NDEASESS

Sista anmälningsdag:
Anmälningsavgift samt fullständigt ifylld anmälningsblankett skall vara kommissarien tillhanda senast 8 juni
Anmälningsblankett: Använd den nya reviderade anmälningsblanketten på FA:s hemsida
http://www.fa-avance.se/

Vid frågor kontakta kommissarien:
Lena Larsson, Öråker 115, 863 42 Sundsvall
Tel: 070-2321302
E-post: utstallning@nnfk.com

PM kommer endast att anslås på NNFK:s hemsida, www.nnfk.com.
Var vänlig kontakta kommissarien om du inte har tillgång till internet.
Bedömningen börjar ca kl 9.00.

Varmt välkomna!

Stor tack till våra sponsorer