Välkommen till Lofsdalen och NNFK:s utställning fredag 26:a april 2019
(Arrangeras i samband med jaktprovet 27-28 april)

OBS - NY PLATS:
Parkeringen framför Restaurang Trapper (ligger vid Ica)

Domare:
Ann Carlström

Bedömning sker enligt följande:
Pointer 3 st
Gordon setter 7 st
Engelsk setter 11 st

Tid: Bedömingen börjar kl. 13:30
Beräkna att domaren dömer 15‐20 hundar/timmen – kom i god tid.
Nummerlappar hämtas ut vid NNFKs ring. Ta med nått att fästa nummerlappen med ex säkerhetsnål. Kom även ihåg registreringsbevis och vaccinationsintyg.

Följande vaccinationsbestämmelser gäller: Hund under 1 år skall vara vaccinerad mot valpsjuka vid lägst 10 veckors ålder. Hund över 1 år skall vara vaccinerad vid 1‐års ålder eller senare, dock ej för mer än fyra år sedan. Så kallad förstagången vaccination får ej ha gjorts senare än 14 dagar före utställningsdagen. Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsplatsen.

Kommissarie:
Pernilla Stennek
Håvägen 6A, 840 92 Vemdalen
Tel: 072-2123339
E-post: utstallning@nnfk.com

PM kommer endast att anslås på NNFK:s hemsida, www.nnfk.com.
Var vänlig kontakta kommissarien om du inte har tillgång till internet.

Servering finns på Restaurang Trapper!

Varmt välkomna!

Avgifter
Valpklass 4-6 månader, 6-9 månader, champion, veteran 150 SEK
Övriga klasser 300 SEK
OBS! Om flera hundar anmäls av samma ägare gäller 3:e hund 100 SEK därefter 50 SEK
För utlandsägda/registrerade hundar skall kopia på stamtavla bifogas.
Övrigt: Valpar under 4 månader får inte vistas på utställningsområdet.

Betalning:
PG 440251-7 (NNFK)
IBAN: SE25 9500 0099 6026 0440 2517
BIC : NDEASESS

Sista anmälningsdag:
Anmälningsavgift samt fullständigt ifylld anmälningsblankett skall vara kommissarien tillhanda senast 14 april
Anmälningsblankett: Använd den nya reviderade anmälningsblanketten på FA:s hemsida
http://www.fa-avance.se/