Välkommen till Lofsdalen och NNFK:s utställning fredag 26:a april 2019
(Arrangeras i samband med jaktprovet 27-28 april)

Domare:
Ann Carlström

Tid: Bedömingen börjar kl. 13:30 och platsen är parkeringen vid Lofsdalens Fjällhotell.

Kommissarie:
Pernilla Stennek
Tel: 072-2123339

Anmälan:
E-post: utstallning@nnfk.com
Pernilla Stennek, Håvägen 6A, 840 92 Vemdalen

PM kommer endast att anslås på NNFK:s hemsida, www.nnfk.com.
Var vänlig kontakta kommissarien om du inte har tillgång till internet.

Varmt välkomna!

Avgifter
Valpklass 4-6 månader, 6-9 månader, champion, veteran 150 SEK
Övriga klasser 300 SEK
OBS! Om flera hundar anmäls av samma ägare gäller 3:e hund 100 SEK därefter 50 SEK
För utlandsägda/registrerade hundar skall kopia på stamtavla bifogas.
Övrigt: Valpar under 4 månader får inte vistas på utställningsområdet.

Betalning:
PG 440251-7 (NNFK)
IBAN: SE25 9500 0099 6026 0440 2517
BIC : NDEASESS

Sista anmälningsdag:
Anmälningsavgift samt fullständigt ifylld anmälningsblankett skall vara kommissarien tillhanda senast 10 april
Anmälningsblankett: Använd den nya reviderade anmälningsblanketten på FA:s hemsida
http://www.fa-avance.se/