Välkommen till Lofsdalen och NNFK:s utställning fredag 20:a april 2018
(Arrangeras i samband med jaktprovet 21-22 april)

Tid: Bedömingen börjar kl. 14:00 och platsen är parkeringen vid Lofsdalens Fjällhotell.

Beräkna att domaren dömer 15‐20 hundar/timmen – kom i god tid.
Nummerlappar hämtas i samband med vaccinationskontrollen från kl 13:00. Ta med något att fästa nummerlappen med ex säkerhetsnål. Kom även ihåg registreringsbevis och vaccinationsintyg. 

Bedömning sker enligt följande:
Engelsk setter 15 st
Gordon setter 3 st
Pointer 10 st
Irländsk setter 5 st
Irländsk röd & vit setter 6 st

Domare:
Engelsk setter, Pointer, Gordon Setter och Irländsk röd setter
Camilla Karlsson
Irländsk röd vit setter
Ann Carlström, Aspirant Camilla Karlsson

Följande vaccinationsbestämmelser gäller: Hund under 1 år skall vara vaccinerad mot valpsjuka vid lägst 10 veckors ålder. Hund över 1 år skall vara vaccinerad vid 1‐års ålder eller senare, dock ej för mer än fyra år sedan. Så kallad förstagångsvaccination får ej ha gjorts senare än 14 dagar före utställningsdagen.
Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsplatsen. 

Vid frågor kontakta kommissarien:
Pernilla Stennek, Håvägen 6A, 840 92 Vemdalen
Tel: 073-600 92 11
E-post; pstennek@gmail.com

PM kommer endast att anslås på NNFK:s hemsida, www.nnfk.com.
Var vänlig kontakta kommissarien om du inte har tillgång till internet.

Varmt välkomna!

Avgifter
Valpklass 4-6 månader, 6-9 månader, champion, veteran 150 SEK
Övriga klasser 300 SEK
OBS! Om flera hundar anmäls av samma ägare gäller 3:e hund 100 SEK därefter 50 SEK
För utlandsägda/registrerade hundar skall kopia på stamtavla bifogas.
Övrigt: Valpar under 4 månader får inte vistas på utställningsområdet.

Betalning:
PG 440251-7 (NNFK)
IBAN: SE25 9500 0099 6026 0440 2517
BIC : NDEASESS
Sista anmälningsdag:
Anmälningsavgift samt fullständigt ifylld anmälningsblankett skall vara kommissarien tillhanda senast 8 april
Anmälningsblankett: Använd den nya reviderade anmälningsblanketten på FA:s hemsida
http://www.fa-avance.se/

Stor tack till våra sponsorer