Välkommen till Getåsen/Hallen och NNFK:s utställning söndag 16 juni 2019
(Arrangeras i samband med klubbhelgen 15-16 juni 2019)

Domare:
Britt Marie Dornell

Kommissarie:
Tomas Wiklund
Skogstad Backen, 683 92 Hagfors
Tel: 070-595 42 62
E-post: utstallning@nnfk.com

PM kommer endast att anslås på NNFK:s hemsida, www.nnfk.com.
Var vänlig kontakta kommissarien om du inte har tillgång till internet.

Varmt välkomna!

Avgifter
Valpklass 4-6 månader, 6-9 månader, champion, veteran 150 SEK
Övriga klasser 300 SEK
OBS! Om flera hundar anmäls av samma ägare gäller 3:e hund 100 SEK därefter 50 SEK
För utlandsägda/registrerade hundar skall kopia på stamtavla bifogas.
Övrigt: Valpar under 4 månader får inte vistas på utställningsområdet.

Betalning:
PG 436750-4 (NNFK)
IBAN: SE50 9500 0099 6018 0436 7504
BIC : NDEASESS

Sista anmälningsdag:
Anmälningsavgift samt fullständigt ifylld anmälningsblankett skall vara kommissarien tillhanda senast 9 juni
Anmälningsblankett: Använd den nya reviderade anmälningsblanketten på FA:s hemsida
http://www.fa-avance.se/