Välkommen till Bringåsen/Östersund och NNFK´s utställning 
i samarrangemang med Specialklubbarna 24 maj 2020.

 
Domare: Marina Bengtsson
 
Nummerlappar delas ut på plats mot uppvisande av registreringsbevis och vaccinationsintyg.
Medföljande hundar som inte skall ställas ut, måste ha giltigt vaccinationsintyg med.
Valpar under fyra månaders ålder får EJ vistas på utställningsplatsen.

Klasser och anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån & 6-9 mån (inoff) 150kr
Juniorklass 9-18 månader 300 kr
Unghundsklass 15-24 månader 300 kr
Jaktklass 15 månader-> + jaktmerit 300 kr
Öppenklass 15 månader-> 300 kr
Championklass 150 kr
Veteranklass 8 år-> 150kr
OBS! Flerhundsrabatt!
Om flera hundar anmäls av samma ägare gäller 3:e hund 100 kr därefter 50 kr.

Anmälan sker via FA’s anmälningsblankett som finns att ladda ner på FA’s hemsida. http://www.fa-avance.se/
För utlandsägd hund måste kopia på registreringsbevis bifogas.

Anmälningsavgiften insättes på pgkonto 938596-4
Ange hundens ras, klass samt Bringåsen på talongen.
Sista anmälnings- och betalningsdag 30 april 2020

Anmälan via epost till: nnfk.prov.jenny@gmail.com
Upplysningar: Jenny Westerlund. 070-3305866
Välkomna!