Välkommen till Bringåsen/Östersund och NNFK:s utställning i samarrangemang med Specialhundklubbarna 20 maj 2018

Tid: Bedömingen börjar kl. 08.30
Domare: Eva Jönsson

Avgifter
Valpklass 4-6 månader, 6-9 månader, champion, veteran 150 SEK
Övriga klasser 300 SEK
OBS! Om flera hundar anmäls av samma ägare gäller 3:e hund 100 SEK därefter 50 SEK
För utlandsägda/registrerade hundar skall kopia på stamtavla bifogas.
Övrigt: Valpar under 4 månader får inte vistas på utställningsområdet.

Betalning:
PG 93 85 96-4 (Specialhundklubbarna)

Sista anmälningsdag:
Anmälningsavgift samt fullständigt ifylld anmälningsblankett skall vara kommissarien tillhanda senast 27 april 2018
Anmälningsblankett: Använd den nya reviderade anmälningsblanketten på FA:s hemsida
http://www.fa-avance.se/

Kommissarie;
Pernilla Stennek, Håvägen 6A, 840 92 Vemdalen
Tel: 073-600 92 11
E-post; pstennek@gmail.com

PM kommer endast att anslås på NNFK:s hemsida, www.nnfk.com.
Var vänlig kontakta kommissarien om du inte har tillgång till internet.

Varmt välkomna!

Karl Hedin i Sveg
Salab i Sveg