Välkommen till Bringåsen/Östersund och NNFK:s utställning i samarrangemang med Specialhundklubbarna 20 maj 2018

Tid: Bedömingen börjar kl. 08.30

Beräkna att domaren dömer 15‐20 hundar/timmen – kom i god tid.
Nummerlappar hämtas ut vid NNFKs ring. Ta med nått att fästa nummerlappen med ex säkerhetsnål. Kom även ihåg registreringsbevis och vaccinationsintyg.

Bedömning sker enligt följande:
Engelsk setter 5 st
Gordon setter 9 t
Pointer 12 st
Irländsk röd vit setter 4 st
Irländsk setter 10 st

Domare: Eva Jönsson

Följande vaccinationsbestämmelser gäller: Hund under 1 år skall vara vaccinerad mot valpsjuka vid lägst 10 veckors ålder. Hund över 1 år skall vara vaccinerad vid 1‐års ålder eller senare, dock ej för mer än fyra år sedan. Så kallad förstagången vaccination får ej ha gjorts senare än 14 dagar före utställningsdagen.
 
Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsplatsen.

Kommissarie:
Pernilla Stennek, Håvägen 6A, 840 92 Vemdalen
Tel: 073-600 92 11
E-post; pstennek@gmail.com

Försäljning av fika och kolbullar!

 
Hotell & camping: Scandic hotell, 063 ‐ 685 86 00 Östersunds fritidsby 063 ‐ 14 46 15

Vägbeskrivning:
Östersund: När ni kommer på E14 öster eller västerifrån sväng av i stora rondellen i Lillänge och ta väg 87 mot Sollefteå. Kör i 10 km, sväng sen vänster mot Bringåsen och följ vägen en liten bit så hittar ni utställningsplatsen på vänster sida.
Från Sollefteå/Stugun: När ni kommer på väg 87 sväng av till höger mot Bringåsen och följ vägen en liten bit så hittar ni utställningsplatsen på vänster sida.
GPS-kordinater: 63°12'36.5"N 14°52'15.3"E
 
PM kommer endast att anslås på NNFK:s hemsida, www.nnfk.com.
Var vänlig kontakta kommissarien om du inte har tillgång till internet.

Varmt välkomna!

Avgifter
Valpklass 4-6 månader, 6-9 månader, champion, veteran 150 SEK
Övriga klasser 300 SEK
OBS! Om flera hundar anmäls av samma ägare gäller 3:e hund 100 SEK därefter 50 SEK
För utlandsägda/registrerade hundar skall kopia på stamtavla bifogas.
Övrigt: Valpar under 4 månader får inte vistas på utställningsområdet.

Betalning:
PG 93 85 96-4 (Specialhundklubbarna)

Sista anmälningsdag:
Anmälningsavgift samt fullständigt ifylld anmälningsblankett skall vara kommissarien tillhanda senast 27 april 2018
Anmälningsblankett: Använd den nya reviderade anmälningsblanketten på FA:s hemsida
http://www.fa-avance.se/