Utställningar 2020
5 maj       Sundsvall    SSK                   Patric Ragnarsson
24 maj     Bringåsen   NNFK                  Marina Bengtsson
14 juni     Östersund  NNFK                  Camilla Karlsson
28 juni     Bräcke       SGSK                  Petter Steen
25 juli      Västgård Game Fair NNFK      Arvid Göransson