Vandringspriser statuter

Årets NNFK hund 

Priset utdelas till den hund, ägd av NNFK medlem som under året uppnått högsta antalet poäng. Endast de prov, öppna för engelska raser, som anordnas i NNFK’s region och resultat från max tre prov får räknas. Hunden måste vara utställd, med minst ett 3:e pris i ukl eller ökl för att kunna erövra priset (samma år eller tidigare inom regionen). För att erövra priset för evigt måste priset tas tre gånger med minst två olika hundar.
Vid lika poängsumma tillämpas följande skiljeregel.
Yngre hund går före äldre 
Hanhund går före tik 
Högre poäng på jaktprov går före poäng på utställning 
Eventuella regeltolkningar avgörs av NNFK’s styrelse som har att årligen utdela priset vid årsmötet.
 

Jaktprov UKL ÖKL SKL Utställning UKL/ÖKL
1:a 4 5 5 2
2:a 3 3 4 1
3:a 1 2 3 0
4:a 2 CERT eller CACIB ger 3 p
5:a 1 max 3 poäng får räknas från utställning
6:a 1

CERT/CACIT=1 p
 

Årets NNFK hund
Årets NNFK hund

NNFK's Uppfödarepris
Jenny Speed Queens minne

Erövrades för evigt av Zettertjärns 2018
Statuter kommer att revideras under 2020


Instiftat år 2009. Utdelas på NNFK's årsmöte till den uppfödare som är BOENDE i NNFK-området. 
Följande regler gäller: Priset ska delas ut till uppfödaren av den kull med flest antal jaktprovs-meriterade unghundar. 
Jaktprov i hela Norden får räknas MEN det är uppfödaren själv som ansöker om priset och ska inkomma med utdrag från respektive lands kennelklubb till NNFK
Priset kan bara erövras med samma kull en gång, bara hundar ur en kull får räknas. 
Den medlem som vinner priset för 4:e gången får behålla det. 
1. Minst två meriterade unghundar.
2. Flest antal unghundar meriterade på jaktprov. 
3. En jaktprovsmerit per hund räknas. 
4. Högsta utställningsmeriter.
5. Två jaktprovsmeriter per hund räknas. ex. 
(1) Minst 2 st jaktprovsmeriterade unghundar krävs för att kunna "ansöka" om priset 
(2) 4st hundar med var sitt 3:e pris går före 3 st hundar med 6 st l:a pris.
(3) Två uppfödare har 3 st meriterade var, uppfödare 1 har, 1 st med 3:e och 2 st med 2:a pris uppfödare nr 2 har 1 st med 3:a 1 st med 2:a 1 st med l:a, vinner uppfödare 2. 
(4) Vid lika ska högre utställningsmerit vara utslagsgivande, om det fortfarande inte går att särskilja räknas 
(5) två jaktprovsmeriter per hund.

Jenny Speed Queens minne. Konstnär: Lennart Sand
Jenny Speed Queens minne. Konstnär: Lennart Sand

Årets Öppenklassare

Nedre Norra Fågelhundsklubben har instiftat rubricerade vandringspris för att stimulera klubbmedlemmarna att deltaga i jaktprov och utställningar anordnade inom NNFK’s region. Priset utdelades första gången för prestationer under kalenderåret 1986.

Följande regler gäller:
Priset kan erövras med hund, yngst 24 mån då jaktprovspoäng räknas och ägd av NNFK-medlem. Hundens jaktprovsmeriter, som kvalificerar för priset, skall vara erövrade på jaktprov öppet för samtliga engelska raser, anordnat inom NNFK’s region och under samma kalenderår.
 
Första pris jaktprov kan aldrig slås av lägre valörer. Om första pris på jaktprov erövras av flera hundar skall följande tillämpas:
1. Yngre hund går före äldre (yngst när priset erövras) 
2. Första pris på höstprov går före första pris på vårprov. 
3. Bästa utställningsresultat inom regionen går före enligt följande:
    a. 1:a ökl eller ukl med Cert eller Ck
    b. 1:a ökl
    c. 1:a ukl
    d. 2:a ökl
    e. 2:a ukl
    f. 3:a ökl
    g. 3.:a ukl 
4. Hanhund går före tik
 
Om två eller flera hundar, efter skiljeregel nr 4, fortfarande har lika poäng skall priset delas.
 
Om något första pris ej delas ut under året, skall bästa sammanlagda poäng räknas efter följande gradering, max 3 prov får räknas. 
2:a pris jaktprov = 3 poäng 3:e pris jaktprov = 1 poäng 
För att priset skall utdelas måste dock vinnande hund erövra minst ett 2:a pris på jaktprov undre gällande år. I sådant fall där man hamnar på samma poäng efter sammanräkning av 2:a och 3:e pris skall samma skiljeregler tillämpas som för 1:a pris., undantaget punkt 2 (vår-och höstprov ) som utgår.
 
För att priset skall erövras för alltid skall samma ägare ha erövrat priset 3 ggr, med minst två olika hundar och med minst ett första pris på jaktprov. Slutligen förbehålla NNFK’s styrelse rätten att regeltolka oklarheter.

Årets öppenklassare. Konstnär: Göran Boström
Årets öppenklassare. Konstnär: Göran Boström

Alphäxans vandringspris

Priset skänkt år 2010 av Uli Wieser, kennel Alphäxan, och A-K & Mattias Sjölund, kennel Langgrubban, utdelas till den pointertik, ägd av NNFK medlem, som under året uppnått högsta antalet poäng i unghundsklass.

Resultat från alla jaktprov under året får medräknas. Medlemmen rapporterar själv resultat från jaktprov, anordnade av annan arrangör än NNFK till styrelsen. Den medlem som erövrat priset 3 ggr får för alltid behålla det. Tiken måste vara utställd, med minst ett 2:e pris för att kunna erövra priset (samma år).

Vid lika poängsumma tillämpas följande skiljeregel.
Den tik som erövrat flest 1:a pris
Högsta sammanlagda poäng under höstprov
Högsta pris på utställning ger företräde
Om hundarna trots prövning enligt skiljereglerna inte kan skiljas skall priset delas

Eventuella regeltolkningar avgörs av NNFK’s styrelse som har att årligen utdela priset vid årsmötet. 

Poängen räknas enligt följande:
Jaktprov Prisvalör
1:a Hp   5p
1:a        4p
2:a        2p
3:e        1p

Alphäxans VP. Pointer Offerdalens Madonna. Konstnär: Uli Wieser
Alphäxans VP. Pointer Offerdalens Madonna. Konstnär: Uli Wieser
Årets unghund


Priset erövras av den hund, ägd av medlem i NNFK eller någon i dennes familj, som under kalenderåret uppnått högst antal poäng i unghundsklass.
Resultatet från högst 5 jaktprov får medräknas, högst 1 jaktprov får vara anordnat utanför NNFK’s region. Medlemmen rapporterar själv resultat från jaktprov, anordnade av annan arrangör än NNFK till styrelsen.Den medlem som erövrat priset 3 ggr får för alltid behålla det.
Poäng beräknas enligt följande:1:a pris ukl jaktprov 5 poäng2:a pris ukl jaktprov 3 poäng3:e pris ukl jaktprov 1 poäng
Vid lika poängsumma kan aldrig en 1:a pristagare slås av pristagare med enbart lägre prisvalörer.
Följande regler skall tillämpas i tur och ordning till dess hundar med lika poäng kan skiljas
1. Den hund som erövrat flest 1:a pris
2. Högsta sammanlagda poäng under höstprov 
3. Hanhund går före tik 
4. Högsta pris på utställning ger företräde
5. Om hundarna trots prövning enligt skiljereglerna inte kan skiljas skall priset delas

NNFK’s styrelse förbehåller sig rätt att ensam tolka och vid behov ändra ovanstående statuter

Karat's Vandringspris

Priset delas ut på årsmötet till bästa pointer i ökl, förutsatt att den hunden ej blir ”Årets öppenklassare”, då går priset till näst bästa pointer i ökl. Hund med högsta antal poäng vinner. 1:a pris i ökl kan dock ej slås av lägre valör. Om flera hundar fått 1:a ökl, räknas även andra premier i ökl tagna under året.

Hunden skall också minst erhållit 1 ökl på utställning. Priset kan erövras med hund ägd av NNFK medlem, yngst 24 månader då jaktprovspoäng räknas

Hundens jaktprovsmeriter, som kvalificerar för priset, skall vara erövrade på jaktprov öppet för samtliga engelska raser, anordnat inom NNFK’s region och under samma kalenderår. Resultatet från max 3 prov räknas.

Poäng: 1 ökl 5 p 2 ökl 3 p 3 ökl 2 p

Om flera hundar hamnar på samma poäng tillämpas följande skiljeregel:
Högsta utställningsmeriter (T ex cert plac i skl) Yngre hund går före äldre Hanhund går före tik

Om två eller flera hundar, efter skiljeregel nr 3, fortfarande har lika poäng skall priset delas.För att priset skall erövras för alltid, skall samma ägare ha erövrat priset 3 ggr med minst två olika hundar.
Slutligen förbehålls NNFK’s styrelse, rätten att regeltolka och ändra vid eventuella oklarheter.

Karat´s vandringspris
Karat´s vandringspris

Landbys Vandringspris för Bästa Unghund i Högstatusprov

Priset erövras av den hund, ägd av medlem i NNFK eller någon i dennes familj, som under kalenderåret uppnått högst antal poäng i Fjällpokal och Derby.
Medlemmen rapporterar själv resultat från jaktprov, anordnade av annan arrangör än NNFK till styrelsen. 
Den medlem som erövrat priset 3 ggr får för alltid behålla det.
Poäng beräknas enligt följande:
Placering i Fjällpokal resp Derby
1.a plats 20 poäng
2.a plats 15 poäng
3.e plats 10 poäng
4.e plats 5 poäng
5.e plats 2 poäng
6.e plats 1 poäng
1:a pris ukl HP jaktprov 4 poäng 
1:a pris ukl jaktprov 3 poäng 
2:a pris ukl jaktprov 1 poäng
Vid lika poängsumma kan aldrig en 1:a pristagare slås av pristagare med enbart lägre prisvalörer.
Följande regler skall tillämpas i tur och ordning till dess hundar med lika poäng kan skiljas
1. Den hund som vunnit Fjällpokal eller Derby
2.Den hund som placerat sig som 2.a i Fjällpokal eller Derby
3. Den hund som placerat sig som 3.a i Fjällpokal eller Derby
4. Den hund som placerat sig som 4.a i Fjällpokal eller Derby
5. Den hund som placerat sig som 5.a i Fjällpokal eller Derby
6. Den hund som placerat sig som 6.a i Fjällpokal eller Derby
7. Den hund som erövrat flest 1:a pris med HP
8. Den hund som erövrat flest 1:a pris 
8. Hanhund går före tik
9. Högsta pris på utställning ger företräde
10. Om hundarna trots prövning enligt skiljereglerna inte kan skiljas skall priset delas


NNFK’s styrelse förbehåller sig rätt att ensam tolka och vid behov ändra ovanstående statuter

Landbys vandringspris
Landbys vandringspris

Årets Skogshund

Priset utdelas till den hund, ägd av NNFKmedlem, som under året uppnått högsta antalet poäng. Endast de prov, öppna för engelska raser, som anordnas i NNFKs region och resultat från max tre prov får räknas. Hunden måste vara utställd, med minst ett 3:e pris i ökl för att kunna erövra priset (samma år eller tidigare inom regionen). För att erövra priset för evigt måste priset tas tre gånger med minst två olika hundar.

Vid lika poängsumma tillämpas följande skiljeregler.
1. Yngre hund går före äldre
2. Hanhund går före tik
3. Högre poänng på jaktprov går före poäng på utställning

Eventuella regeltolkningar avgörs av NNFK's styrelse som har att årligen utdela priset vid årsmötet.

Poängen räknas enligt följande:
 

Pris Jaktprov Utställning
UKL ÖKL SKL UKL/ÖKL
1:a 4 5 5 2
2:a 2 3 4 1
3:a 1 2 3 0
4:a - - 2
cert=1p Utställning:   Max 3 p

 

Årets skogshund
Årets skogshund

Årets NNFK-medlem

Styrelsen har beslutat att instifta ett nytt pris (år 2006). Denna gång tillfaller priset en person som har utfört något bra för klubben, eller som på annat sätt utmärkt sig under året. Priset består av en inramad fotoförstoring av vinnaren tillsammans med sin hund, med den vinnande motiveringen inskriven på baksidan.

Reglerna blir mycket enkla: Medlemmar inom NNFK får skicka in förslag och motivera varför just NN skall ha priset. Motiveringen och personens namn, adress, telefon samt foto skickas till styrelsen senast 31/12 innevarande år. Styrelsen väljer bland inkomna förslag och utser sedan den person som skall få priset. Priset delas ut på årsmötet efterföljande år.