Fristart ersätts av kostnadsersättning

Antagen på NNFK-styrelsemöte 2017-10-24

Bakgrund
Nedre Norra Fågelhundsklubben, NNFK, har betalat ut ersättning till funktionärer i form av fristartsbiljetter. Biljetterna har funnits i kommisarieväskan och delats ut av kommisarien till provledning och domare. I vissa fall har det fungerat men i många fall har inte biljetter delats ut. Inte heller alla funktionärer har haft hundar och därför inte kunnat utnyttja sina fristartsbiljetter.

Åtgärd
På styrelsemötet 24 oktober 2017 bestämdes att fristarter ersätts med en ersättning på 400 kr. per provdag från och med sista december 2017. Kostnadsersättningen kan fortfarande kvittas mot start under tillfället.
Fristarter utställda tidigare än 2018 har ett värde av 350 kr. Innestående fristarter kommer att betalas ut genom att giltiga fristartsbiljetterna skickas till kassören per post, inkl. namn, clearing- och kontonummer och telefonnummer. Förfallna biljetter betalas inte ut. Gäller tills vidare.

Ersättningar

Provledare
400 kr. per provdag.

Kommissarie
400 kr. per provdag.

Utställningsansvarig
400 kr. per utställningsdag.

Mässa
inträde + 100 kr. för lunch.

Styrelsemedlem
400 kr. per år.

Resultatansvarig SKK
400 kr. per år.

Ansvarig för klubbdagen
400 kr.

Hemsidan
400 kr. per år.