Pointervalpar planeras våren 2019

Östbergets Winja SE59289/2011
2 ökl fjäll
3ökl skog
Utställning Cert   HD A

Ska paras med
Karacanis Cooper SE 34736/2014
1 ukl fjäll
Utställning Cert.  HD B

Östbergets kennel

Kerstin Frändegård 070-525 99 91.         kfrandegard@gmail.com

Marie Frändegård.  070-357 63 14.         marie.frandegard@gmail.com