NNFK tar största hänsyn till Covid-19 och följer de rekommendationer som kommer från FHM & SKK

Dessa regler gäller tills vidare, vi uppdaterar när/om det kommer nya rekommendationer

-Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet

-Personer ur riskgrupper bör inte delta (personer med underliggande sjukdomar och personer över 70 år)
-Avstånd ska hållas mellan deltagande personer.
-Inga gemensamma upprop, upprop för varje parti på en uppsamlingsplats i terrängen
-Inga gemensamma middagar
-Tvätta händerna


Begränsningar:
Inbjudan gäller deltagare boende inom region Jämtland/Härjedalen samt de som är boende inom 2 timmars bilresa i Sverige från provplatsen.
Det är deltagarens eget ansvar att följa gällande regler och rekommendationer.
 

Välkomna till NNFKs fjällprov Tyckevalen den 20 augusti 2020

Provledare
Marja Persson
Mobil: 070-3022289
E-post: me@marjapersson.com

Kommissarie
Christina Persson
Mobil: 073-1828550
E-post: kicki124@gmail.com

Program
Ukl/Ökl torsdag den 20 augusti

Anmälan
Jaktprovet genomförs med vissa begränsningar Covid 19 som kan komma att ändras utifrån nya myndighets- och regeringsbeslut.
Anmälan är öppen för medlemmar inom region Jämtland/Härjedalen samt hundförare boende inom 2 timmars bilresa från platsen.

Anmälningsavgift
425kr/start
Anmälan sker via simplesignup


Sista anmälningsdag
10  augusti 2020. 

Begränsningar
Max 1 parti ukl/ökl. I övrigt jaktprovsregler enligt FA.
se begränsningar ovan 

Domare
Kristina Edh

Upprop 
Klockan 9.00 på vändplanen vid foten av Tyckelvalen

Övrigt
På provdagen håller vi avstånd och följer Folkhälsomyndighetens gällande direktiv för att förhindra smittspridning av Covid-19.
Tyckelvalen ligger mellan Sulviken och Beljom i västra Jämtland och erbjuder fin, men kuperad terräng. Vi kommer att gå igenom en ungskog ca. 20 min för att komma till fjället. Ta gärna med en GPS som säkerhetsåtgärd för att hitta tillbaka. Vi snitslar vägen upp.
Varje deltagare kommer att få en karta per e-post till den exakta uppropsplatsen.
PM och bekräftelse på start publiceras på hemsidan till NNFK. Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar. 

Vid ev. återbetalning behåller klubben 25-/start  i administrativ avgift!