Välkomna till NNFKs fjällprov i Tännäs den 22 april 2020

Provledare
Eva Perman
mob: 070-3745910
e-post:borgeflon@gmail.com

Kommissarie
Stefan Sandnes
Mail: stefansandnes@gmail.com,
Telnr 070 370 77 87  

Program
Ukl/Ökl 

Anmälan
För utlandsregistrerad hund ska kopia på orginalstamtavla bifogas.


Anmälningsavgift
425kr/start

Sista anmälningsdag
8 april  

Begränsningar
1 parti ukl/ökl, max 8 hundar
I övrigt jaktprovsregler enligt FA.

Domare:

Upprop:
Klockan 7.00 


Övrigt
PM, program och bekräftelse på start publiceras på hemsidan till NNFK. Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.  
Vid ev. återbetalning behåller klubben 25-/start  i administrativ avgift!