NNFK´s Fjällprov Rundhögen 1 april 2018

Nedre Norra Fågelhundsklubb välkomnar till fjällprov.

Provledare                                      
Margaretha Bygdeståhl
070-34 50 125              

Kommissarie               
Christina Persson
073-18 28 550
email:  kicki124@gmail.com

Program
Ukl/Ökl

Anmälningsavgift
400kr betalas in på NNFK’s PG302283-7
Märk med hundens namn, regnr, klass och Rundhögen 1 april
Utlandsbetalning
IBAN: SE26 9500 0099 6018 0302 2837
SWIFT: NDEASESS

Anmälan-blankett  
Använd FA:s anmälningsblankett som finns att hämta under www.fa-avance.se/ladda-hem/dokument/ Blanketten skall vara korrekt ifylld och mailas till kommissarie.
OBS! Utlandsregistrerade hundar ska bifoga registreringsbevis för att anmälan ska vara giltig.
Anmälan med eventuella bilagor samt betalning ska vara kommissarie tillhanda senast den 19 mars 2018. 

Begränsning                
Max 1 parti
Domare                        
Kerstin Frändegård  
Samlingsplats                                
Parkeringen i Rundhögen  –  KL  08.00  
 
Övrigt        
Krav på ren-renhet gäller för deltagande hundar.
Om hunden avslutas tidigare ska hunden därefter hållas kopplad. 
Glöm inte att ta med statligt jaktkort. 
PM med detaljerat program anslås på NNFK´s hemsida veckan före,
(var vänlig kontakta kommissarien om du inte har tillgång till internet).
 I övrigt hänvisar vi till FA,s jaktprovsregler. 

Varmt välkomna!
Margaretha och Christina    
Klicka på biden för att komma till FA-Avance dokumentsida