Nedre Norra Fågelhundklubben välkomnar till skogsprov i Stugun /Gransjölandet den 3 september 2017

RESULTAT:
Sotborrens Vild-vittra, ägare Johanna Uddas 1UKL
Endalshöjdens Dylan, ägare Ingvar Sydström 2UKL
Sotborrens Vilje-stark, ägare Martin Uddh 2UKL

NNFK SKOGSPROV 3 SEPTEMBER GRANSJÖLANDET

Domare: Kjell Åke Gerdin
Markledare: Per Grönlund
Blandparti: UKL/ÖKL 2017 09 03
Förhållanden: Svag vind som ständigt växlade rikting. Mestadels sol och under dagen lite för varmt. Bra fågeltillgång.

UKL
Endalshöjdens Dylan SE57537/2015 ägare och förare Ingvar Sydström, Åre

Dylan startar sitt första släpp vid en ledningsgata där han jagar med mycket bra fart och stil i ett sök med bra reviering, djup och söksbredd. Detta förbättras i andra halvan av släppet när vi kommer upp på en myr där han visar upp ett utmärkt medvindssök i utmärkt kontakt med sin förare. Utnyttjar vinden mycket bra resten av sina släpp och får med sig marken på ett mycket bra sätt. Hittas i stånd i skogskant vid myr. Avancerar villigt till nytt stånd, reser villigt men oprecist fågel som lättar vid sidan om Dylan som är helt lugn i flog och skott. En stark hanhund som vi säkert kommer att få höra mer av i framtiden.
FF, totalt 57 min, 3 släpp, 2 UKL.

Sotborrens Vilje-Stark SE23934/2016 ägare Martin Uddh & Johanna Ström Eriksson, förare Martin Uddh, Ljusdal
Stark jagar i bra fart och stil i ett sök med utmärkt reviering, söksbredd och djup i utmärkt kontakt med sin förare. Fattar ett stilfullt stånd vid skogskant och avancerar i omgångar till nya stånd utan att presentera fågel. I sitt nästa släpp går han i mycket bra fart och stil som han håller dagen ut. Har senare under dagen några markeringar som han löser självständigt. I sista minuten av sin jaktdag hittas han i ett nytt stilfullt stånd i dike vid myrkant. Avancerar till nytt stånd och reser sen villigt och precist  orrhönor. Lugn i flog och skott. En kraftfull hund som till slut hittade sina fåglar.
FF, totalt 75 min, 5 släpp, 2 UKL.

Sotborrens Vild-Vittra SE23933/2016 ägare och förare Johanna Uddas, Edsbyn
Vittra visar upp ett sök i utmärkt fart och stil med en utmärkt reviering, format och djup. Försvinner men hittas snart i stånd i skogsridå vid myr. När föraren närmar sig reser hon mot låg gran utan att fågel kan observeras och hon fortsätter sitt sök. Kort därefter ses Vittra förfölja orrtupp ute på myren men avbryter på föraren kommando och kommer åter, tar nytt stånd och avancerar villigt i omgångar utan fågel. Fortsätter sitt utmärkta sök hela dagen och precis när dagen skall avslutas hittar vi henne i en glänta i ett stramt, stilfullt stånd. Reser villigt och precist tjäderhöna och är helt lugn i flog och skott. En mycket trevlig tik som avslutade på bästa sätt.
FF, totalt 75 min, 5 släpp, 1 UKL.

ÖKL
Zettertjärns Volet SE43260/2013 ägare Kristina Edh, Järpen och Ulrica Reunanen, Krokom, förare Ulrica Reunanen, Krokom
Volet (Vittra) jagar i mycket fart och stil i ett sök där hon får med sig den anvisade terrängen på ett mycket bra sätt. Går i nästa släpp upp sig och går i utmärkt fart och stil med utmärkt reviering, format och djup i utmärkt kontakt med sin förare. Hittas i stånd i skogsbacke nära en myr, avancerar villigt utan att presentera fågel. Ses senare jobba på löpa vid hyggeskant och orrtupp lättar en bit ut på hygget innan Vittra lyckats spika den. Fortsätter dagen ut sitt fina sök men lyckas tyvärr inte idag.
FS, totalt 77 min, 5 släpp, 0 Ökl.

Imingens EK Back in Black S66435/2008 ägare och förare Monica Garbeklint, Östersund
Black (AC) går i mycket fart och stil i ett utmärkt sök och hon jagar erfaret av ett område med en myr vid sjökant på ett utmärkt sätt i utmärkt kontakt med sin förare. Senare blir hon borta en stund och vi  går för att leta efter henne på andra sidan en stor myr. När vi närmar oss lättar en gigantisk tjädertupp en bit bort efter myrkanten och AC tittar fram utan att förfölja fågeln varefter hon kommer in till sin förare. Hon fortsätter sitt utmärkta sök hela dagen och förvinner en stund på slutet men kommer åter. En härlig skogshund som tyvärr inte lyckades idag.
FS, totalt 79 min, 5 släpp, 0 Ökl.

Vill tacka provledningen och de genomgående positiva deltagarna för en mycket trevlig jaktdag i skogen. Hög klass på hundar och marker som dessutom genom min eminente markledare Per gav alla hundar chans på fågel. Härligt med en gemensam långlunch för båda partierna mitt på dagen när solen stod som högst.
Högsnäs, 11/9 2017 Kjell-Åke Gerdin

 

NNFK SKOGSPROV UKL/ÖKL 3 SEPTEMBER GRANSJÖLANDET

Domare: Peter Hoyer
Markledare: Kari Lautamäki
Förutsättningar: Mycket fina skogsfågelmarker med blandat myrmark och öppen tallskog samt grantätningar. Svaga alternativt obefintliga växlande vindar och upp mot 16–18 grader mitt på dagen gjorde det inte lätt för hundarna. Mycket lite fågelkontakter, domaren hörde 2 flog och såg 5 orrar på hela dagen.

UKL
Aeris BR Ipa SE49824/2016 ägare och förare Jan Svensson, Sollefteå

IPA startar lite försiktigt i princip vindstilla på en tungsprungen myr och har lite svårt att komma igång. Allt efter släppet fortgår ökar fart och format och hon går med bra fart och stil i bra bredd och djup i slagen. Tar ett fast och stilfullt stånd och reser villigt på order utan att presentera vilt. Går i senare släpp upp sig kraftigt och söker i mycket bra fart och stil med bra bredd och djup där det finns möjlighet att lägga på lite på bredden. Intensitet och kontinuitet är på topp. Får en chans där vi sett orre lätta men kommer in fel i vind och stöter 2 gånger med lång eftergång. Fortsätter på samma sätt hela dagen med en liten downperiod i 4:e släpp utan att komma mer för fågel. 5 släpp, 70 min. FS

Ohlsmyrens GS Svala SE37157/2016 ägare och förare Lena Larsson, Östersund
Svala startar i svag medvind med bra fart och mycket bra stil där man kan önska mer bred och djup i slagen. På öppen myrmark lämnar hon höger sida orörd och har en del onödiga stopp och behöver mot slutet av släppet kontinuerlig stöttning av föraren. I nästa släpp blir detta ännu mer markant och det blir väldigt trångt och oregelbundet i revieringen med mycket fram och tillbaka till föraren. Svala får en liten chans till men som tidigare har hon inte motivation tillräckligt för ett godtagbart jaktsök och vi avslutar. 3 släpp, 35 min. IF.

Fjellrypas RF Zonya SE23758/2017 ägare och förare Eva Perman, Kälarne
Zonya startar i svag medvind med bra fart och mycket bra stil där man kan önska mer bredd och framförallt djup i slagen. Hon fastnar mycket markvittring och blir omständlig i intressanta områden. I nästa släpp går Zonya upp sig och går med bra kontinuitet och intensitet. Tar ett fast och stilfullt stånd på öppen myrmark och reser villigt på order utan att presentera vilt. Har sedan mycket svårt att lämna området och återvänder regelbundet under söket. I senare släpp i tätare skog går Zonya upp sig och söker med mycket bra fart och stil och hög intensitet. Hon ökar bredden men fortsatt kan man önska mer djup i slagen. Zonya kommer tyvärr inte för fågel.5 släpp, 70 min. IF.

ÖKL
Åshöjdens Thora SE36228/2014 ägare Ewa Posner Storm, Brunflo, förare Sten Storm, Brunflo

Thora startar upp i svag växlande vind med bra fart och stil där man kan önska mer bredd och djup i slagen. I senare släpp i ren motvind går Thora upp sig ett snäpp och lägger upp ett sök på gränsen till utmärkt.  Hon har under dagen några goda chanser då domaren hör 2 flog i området där Thora är och senare lättar 2 orrar från träden i samma område. Thora fortsätter hela dagen med hög intensitet och kontinuitet i god kontakt med föraren utan att komma mer för fågel. 5 släpp, 70 min. FS.

Tjäderkullens NZ Zaniiro SE46219/2014 ägare och förare Kari Lautamäki, Östersund
Zaniiro startar i svag med/sidvind i bra fart och stil ett stort sök där mer system och kontakt är önskvärt. Detta upprepas i nästa släpp och Zaniiro behöver kallas in på pipa för att synas tillräckligt. Föraren tilldelas ”varning” och Zaniiro får en chans till där han går upp sig väsentligt, han går fortsatt rejält och stort men håller självständigt kontakt och visar nu upp en helt annan systematik och förutsägbarhet i sitt sök. Zaniiro fortsätter sitt förbättrade sök resten av dagen men kommer tyvärr inte för fågel. 5 släpp, 70 min. IF.

Östbergets Winja SE59289/2011 ägare Kerstin och Marie Frändegård, Östersund, förare Kerstin Frändegård
Winja startar i svag växlande vind i mycket bra fart och stil ett stort men regelbundet och systematiskt sök med hög intensitet och kontinuitet. Hon fortsätter på samma goda sätt under dagen och anpassar storleken på söket efter terrängtypen och tar väl för sig i mer öppna myrmarker. Hon ses markerera och jobbar intensivt på andra sidan en myrhals när orre lättar i området. Winja dras med på gränsen till det tillåtna och får fortsätta men finner inga fler fåglar i området. Hon avslutar dagen på samma sätt som hon började men kommer tyvärr inte mer för fågel. 5 släpp, 70 min. FS.

Jag vill tacka deltagare och provledning för trevligt och familjärt prov där humöret var på topp hela dagen. Synd att vi inte hittade mer fågel, är säker på att dom fanns där, för det var ni värda.

Västerå i början av september 2017
Peter Hoyer