Nedre Norra Fågelhundklubben välkomnar till fjällprov i Gräftåvallen 7 september 2017



RESULTAT:
2 UKL East Meadows Rock'n'roll Roll Madonna
3 UKL Rubra Alba Diva Dior
2 ÖKL Norrlandsguidens Eldibaken
2 ÖKL Borgeflons Zaga

FA NNFK
UKL/ÖKL 20170907, Gräftåvallen
Domare: Kristina Edh

 
En fin dag på fjället med sol,sydvästlig vind, mycket fågel, trevliga hundar och förare.Tack för superfikat som kommissarien ordnat ;)
 
 
         PT  EAST MEADOWS ROCK'N'ROLL MADONNA SE19627/2016, äg & för Silje Toft, Orrviken
Madonna startar dagen något omoget, jagar i bra fart och stil, får med sig bra med mark där mera bredd och djup skulle önskas, tar ett vackert stånd , avancerar villigt fram utan att påvisa vilt. Senare går Madonna upp sig jagar i mycket bra fart och stil, stöter fågel tillsammans med partner som förföljs friskt. I sitt sista släpp tar Madonna ett fast stånd i björkdunge,på order tar hon ett par steg, ripor lättar och Madonna är komplett lugn i flog och skott. EB: FF,FS 3 släpp 40 min, 2 UKL
 
 
         EST  OHLSMYRENS NORMA JEAN SE19178/2016, äg & för Roland Ohlsson , Oviken
Norma startar oinspirerat, avsöker marken i bra till tidvis mycket bra fart och mycket bra stil där mera bredd och djup önskas. Vid partners stånd kallas Norma in och det är den injektion hon behöver, jagar nu med stor inspiration. Norma dras av föraren. EB:FS, 2 släpp 25 min, 0 UKL
 
 
         PT  OHLSMYRENS P WILDA MATILDA SE41364/2016, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
Wilda jagar i mycket bra fart och stil, tar med sig den mark som ska avsökas med mycket god bredd, vi ser Wilda i ett flott stånd på fjällkant, Wilda korrigerar sig och partner kommer in i situationen , de förföljer friskt ripflock. Senare går Wilda ett stort öppet sök i utmärkt fart och stil,där hon blir egenrådig, drages av föraren. EB: FF, 2 släpp, 30 min 0 UKL
 
 
         IRVST  RUBRA ALBA DIVA DIOR SE19252/2016, äg & för Kjell Moen , Funäsdalen
Diva avsöker marken i mycket bra fart och stil, får med sig massor av terräng på bredden , kommer in i partners situation och förföljer ohämmat ripflock.I senare släpp fortsätter Diva sitt goda sök, ses i stånd långt ute, föraren reser på håll och Diva reser villigt, precis och länge ripor.EB:FS,FF,2 släpp, 25 min 3 UKL

 
         PT  OHLSMYRENS P FJÄLLKANTARELL SE41363/2016, äg & för Roland Ohlsson, Oviken
Fjälla jagar av marken i mycket bra fart och stil, får med sig massor av mark i bredd och djup, stöter fågel i flera omgångar som förföljs friskt. Senare går Fjälla ett stort öppet sök i utmärkt fart och stil, blir egenrådig och drages av föraren. EB: FF,FS, 2 släpp, 30 min 0 UKL
 
 
         PT J BORGEFLON'S DR ZAGA SE27326/2015, äg & för Jörgen Andersson, Frösön
Zaga jagar av marken i mycket bra fart och stil, får enormt mycket mark med sig i bredd och djup och med mycket god kontakt med sin förare, Z har flera markeringar som hon löser själv.Fortsätter sitt mycket goda sök hela dagen tar ett stilfullt stånd, fåglar lättar när föraren kommer till, Zaga är komplett lugn i flog och skott, apporterar bra. EB: FF,FS,3 släpp, 45 min 2 ÖKL
 
 
         IRST  NORRLANDS GUIDENS ELDIBAKEN SE12661/2016, äg & för Niklas Sundberg, Liden
Eldi avsöker marken i mycket bra fart och stil, får med sig mycket mark i god kontakt med föraren. Fortsätter senare sitt goda sök, tar ett osäkert stånd långt ut, fåglar lättar när föraren är på väg fram, Eldi är lugn i flog och skott, apporterar bra. Fortsätter dagen ut sitt goda sök i varierande terräng utan att mattas, har chans på fågel. EB: FF,FS,5 släpp , 65 min 2 ÖKL
 
 
         PT J LANGGRUBBANS GREAT BRITTANY SE16359/2015, äg & för Lisa Anna Eriksson Fors Ward, Höla
Britt jagar i mycket bra fart och stil, får med sig enormt med terräng i ett öppet sök. I slutet av dagen tar B ett vackert stånd mot bergshylla, på resningsorder tvekar hon om hon ska hoppa upp på hyllan eller springa runt, hon väljer att springa runt  (smart),nytt stånd, reser kort på order, komplett lugn i flog och fällning, på order går hon direkt till den fällda fågeln, apporterar men tyvärr släpper hon den halvvägs och kan ej förmås att komma in med fågeln. EB:FF, 4 släpp, 50 min 0 ÖKL


         IRST  NORRLANDS GUIDENS LUREMUS SE45278/2016, äg & för Niklas Sundberg, Liden
Luremus jagar i bra fart och stil i ett något trångt sök, under dagen går Luremus upp sig och får med sig terrängen med god bredd och djup , jagar i god kontakt med sin förare, stöter fågel och är helt lugn. Håller dagen ut. EB: FS,FF, 5 släpp, 65 min. 0 ÖKL

 
         GST J ÅSHÖJDENS THORA SE36228/2014, äg Ewa Posner Storm, Brunflo, för Sten Storm
Thora jagar i bra tidvis mycket bra fart och stil, hon har ett mycket systematiskt sök men blir ensidig då hon vill jaga på biotopen. Senare fortsätter Thora sitt systematiska sök, i öppen terräng lägger hon söket på bredden och får med sig bägge sidor av terrängen. I tät och stenig , besvärlig terräng avsöker T terrängen utmärkt. Thora ser en överflygare som hon tyvärr hänger på. EB:FS, 3 släpp, 40 min 0 ÖKL
 
 
         PT J ÖSTBERGETS WINJA SE59289/2011, äg & för Kerstin Frändegård, Östersund
 Winja avsöker marken i mycket bra fart och stil, får med sig mycket mark i god kontakt med sin förare. Fortsätter senare sitt goda sök i varierande biotop, finnes i stånd, avancerar fram tillsammans med föraren i etapper, nytt stånd, kort resning, kull lättar och det gör dessvärre Winja också och förföljer för långt för denna klass. EB: FF,FS, 2 släpp, 35 min 0 ÖKL

Krok 22/9 2017
 
Kristina Edh