Nedre Norra Fågelhundklubben välkomnar till fjällprov i Gräftåvallen 13 september 2017

Upprop:
kl 8:00 Klevfjällsbyn, Oviken
(Från Myrviken, mot Edet, passera Västgården – Utgården- Kinderåsen – Fjösåsen – Billsåsen och vidare till Klevfjällsbyn) 

Provledare: Margaretha Bygdeståhl
Kommissarie: Niklas Junel Karolinervägen 77 837 71 Duved niklas.junel@gmail.com 070-377 32 50

Domare: Kerstin Frändegård

Blanketter: FA:s anmälningsblankett från Avance eller FA:s hemsida www.fa-avance.se. Korrekt ifylld med ev. Apportbevis. OBS! Icke svensk reg/ägd måste bifoga kopia på stamtavla för att få starta.

Sista anmälningsdag den 1 september skall blankett och anmälningsavgift vara kommissarie tillhanda.
Klasser: Ukl/Ökl
Avgifter: 350 kr betalas in på NNFK’s
Postgiro: 302283–7 IBAN SE26 9500 0099 6018 0302 2837

OBS! Ange: klass, ras, regnr, Gräftåvallen

Anmälan skickas per e-post till kommissarien niklas.junel@gmail.com

Övrigt: Max 1 parti, UKL/ÖKL. Vid övertäckning tillämpas FA:s regler. Provledningen förbehåller sig rätten till ev. ändringar.
OBS! På alla utlandsägda och utlandsfödda hundar skall kopia på stamtavlan bifogas, för att resultatet skall kunna tillgodoräknas. PM kommer endast att anslås på NNFK´s hemsida, var vänlig kontakta kommissarien om du inte har tillgång till internet.

Preliminära kritiker:

UKL/ÖKL
Domare: Kerstin Frändegård

 
GSH  ENDALSHÖJDENS DYLAN SE57537/2015, äg & för Ingvar Sydström, Åre
Dylan startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag där han täcker båda   sidor mycket bra. God kontakt. I andra släpp på en sämre mark blir det mycket spring fram och tillbaka men jobbar på. I senare släpp går han mycket bra, ripor i luften och Dylan lugnas på kommando. En härlig sökare som ej lyckas idag.            
55 min, 0 ukl
 
EAST MEADOWS ROCK'N'ROLL MADONNA SE19627/2016, äg & för Silje Toft, Orrviken
Startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag, god kontakt. Tar stånd, reser något försiktigt utan resultat. Under alla senare släpp söker  hon mycket bra, nyttjar mark och vind. Har en del markeringar och lite småfågelsintresse. Har även ett par stånd där hon reser bra men utan resultat.                                        
55 min, 0 ukl
 
SANSETTERS TUESDAY SE21477/2016, äg Susann Hortell, Hörnefors, för Lars-erik Fällman
Går i mycket bra fart och stil, gör en del bra slag men slår lite bakåt och kommer in vilket gör söket ojämnt. God kontakt. Går upp sig och visar då sök med stora fina slag. Fågel i luften, visar respekt. Blir borta i slutet av släppet, fortsätter i senare släpp jobba på bra.    
55 min, 0 ukl
 
IRSH  RIPFINNARENS ZME GIRON SE27414/2016, äg & för Kjell Bygdesthål, Åre
Startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken bra i god kontakt. Blir tidvis något öppen i söket. Stöter ripor, hänger på en bit men stoppas. Försvinner in i stort buskage och vi ser ripor lätta i området, går ej bedöma vad som sker. I senare släpp visar Giron ett mycket bra sök där han täcker marken bra.                                                                                             
55 min, 0 ukl
 
Ph  Badstuåsens Ocke SE31878/2017, äg & för Anna Falkerby Lundmark, Östersund
Ocke startar i utmärkt fart, mycket bra stil, lägger upp ett stort något ensidigt sök, stöter ripkull och förföljer. Kommer tillbaka och får tag i en ripa som han levererar till föraren.God kontakt. I andra släpp går han friskt, jagar även lite småfågel. I senare släpp söker han med bättre marktäckning, får bra med mark med sig. Visar spontan sekundering.                                            
55 min, 0 ukl
 
ENDALSHÖJDENS DOLLY PARTON SE57543/2015, äg Jean-marc Chabloz, Frösön, för Christina Persson
Startar i bra till mycket bra fart, mycket bra stil. Avsöker marken i god kontakt. Önskar lite mer kontinuitet i söksupplägget, hon stoppar ibland. I andra släpp går hon upp sig något men önskar bättre marktäckning med bredare slag, fortsatt blir söket lite ojämnt. Jobbar på under senare släpp även om hon mattas något.                                                                        
55 min, 0 ukl
 
EST  ANJESKUTANS ASKA SE62080/2012, äg Veronica Hammarfjäll, Järpen, för Björn Hammarfjäll
Aska går i bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Önskas mer intensitet och större format. I andra släpp går hon upp sig något, hon får mer mark med sig. I senare släpp tar hon stånd, reser något försiktigt utan resultat, nytt stånd men löser. Hon jobbar fortsatt på under dagen men har en del stopp som skämmer helhetsintrycket på söket.                               50 min, 0 ökl
 
GST J ÅSHÖJDENS THORA SE36228/2014, äg Ewa Posner Storm, Brunflo, för Sten Storm
Går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt. Startar med stora fina slag, blir sen lite småskuren men avslutar släppet bra. I andra släpp söker hon mycket bra, bra reviering även om jag önskat lite mer på vänsterkanten. I senare släpp fortsätter Thora söka bra, har ett stånd, reser på order utan resultat. Senare ser vi ripa i luften i området där Thora är.  
50 min,0 ökl
 
PT  AV RABBELUGN VINGA FI26331/14, äg & för C-H Standertskjöld-Nordenstam, Ljusdal
Winga går i utmärkt fart och mycket fin stil, lägger upp ett stort sök där bättre täckning önskas. FIS
I senare släpp visar Winga ett mycket bra sök där hon täcker marken bra på båda sidor, fågel fanns även i sista släppet.                                                                                         
50 min, 0 ökl
 
PT  AV RABBELUGN WILDA FI26327/14, äg & för C-H Standertskjöld-Nordenstam, Ljusdal
Wilja startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i god kontakt, önskar bättre marktäckning, blir mycket ut och sen in till föraren. Visar senare bra sök i tät vegetation och stort väl anlagt sök när det öppnar upp. Fågel lättar i område där Winga är, acceptabelt lugn.                
50 min, 0 ökl
 
PT J LANGGRUBBANS GREAT BRITTANY SE16359/2015, äg & för Lisa Eriksson, Hallen
Brittany startar i mycket bra fart och stil, slår ut i ett bra slag, stöter en ripa och går tyvärr efter.
3 min, 0 ökl
 
PT J BORGEFLON'S DR ZAGA SE27326/2015, äg & för Jörgen Andersson, Frösön
Startar i utmärkt fart, mycket bra stil avsöker marken i stora slag men blir något öppen, god kontakt. Visar bra sök i tät vegetation, tar stånd, avancerar fram, löser, nytt stånd löser. I senare släpp går Zaga bra, tar stånd och löser, detta upprepar sig och Zaga blir lite smygig. I sista släpp jobbar hon på men stöter vid två tillfällen och respekterar.                                                                     
50 min, 0 ökl
 
Tack till NNFK för att jag fick döma detta trevliga parti, tack också till alla trivsamma deltagare, synd att det inte blev några priser!
 
Åsgård 22/9 2017
 
Kerstin Frändegård