NNFK Edevik
UKL/ÖKL 20170910
Domare: Jean-Marc Chabloz
Mark: Edevikfjället mot Hösjötjärnen

Förhållanden: Mulet och tidvis regnskurar, runt 5-6 grader varmt. Vinden var svag till måttlig från öst. Mycket bra riptillgång med 7-8 fina kullar
 
FS=Fågel i Släpp
FF=Finner Fågel
 
UKL
GST  ENDALSHÖJDENS DEBBIE HARRY SE57539/2015, äg & för Inga-lill Rosenius, Dvärsätt
Debbie går hela dagen i mycket bra till utmärkt fart och stil. Hon får med sig all anvisad mark i stora och väl revierande slag oavsett vinden. Debbie hittas i stånd med lätt viftande svans, hon fastnar och blir lite trög men till slut lyckas förarens att få Debbie därifrån. I fjärde släpp stöter partner ripor som båda hundarna förföljer. I femte släpp ser vi Debbie i stånd, en ripkull lyfter framför henne och hon är komplett lugn i flog och skott. Fem släpp, släpptid 75 minuter, 2 ukl (FF, FS)
 
GSH  ENDALSHÖJDENS DYLAN SE57537/2015, äg & för Ingvar Sydström, Åre
Dylan börjar lite försiktigt men jagar sen i mycket bra fart och stil. Han har ett väl anpassat söks format och revierar mycket bra. Han har en stöt i första släpp och är komplett lugn i flog. Dylan ses i stånd i en liten skogsdunge, avancerar på order och reser precist och villigt en ripkull och är komplett lugn i flog och skott. Tröttnar lite mot slutet. Fyra släpp, släpptid 55 minuter, 1 ukl (FF, FS) 
 
GSH  ZETTERTJÄRNS AZK SE16555/2016, äg & för Kristina Edh, Järpen
Azk går hela dagen i mycket bra till utmärkt fart och stil. Han söker all anvisad mark i stora och väl revirande slag i både med och motvind. Stånd, en ripkull lyfter precist framför honom och han är lugn i flog och skott. Stöter ripor och förföljer med partner. Azk går i sitt sista släpp 30 minuter utan att visa några trötthetstecken. Fyra släpp, släpptid 75 minuter, 1 ukl (FF, FS)
 
GST  ZETTERTJÄRNS ANIZETTE SE16558/2016, äg Fredrik Kristina Ohlsson Edh, Mörsil,
för Annette Ohlsson

Anizette har några stopp i början av dagen men jagar sen i mycket bra fart och stil. Hon har ett väl anpassat söksformat i alla vindförhållanden. Hon är lätt att följa oavsett terräng. Stånd, avancerar mycket försiktigt och en ripa lyfter ganska långt framför Anizette, komplett lugn i flog och skott. Tre släpp, släpptid 45 minuter, 3 ukl (FF, FS)
 
ÖKL
GST J ZETTERTJÄRNS OLGA SE55807/2010, äg & för Lena Wallin, Mörsil

Olga jagar i mycket bra fart och stil. Hon har ett mycket bra söksupplägg och får med sig väldigt mycket terräng i god kontakt. Har en markering som hon löser ut. I början av andra släpp så ses Olga tillsammans med partner förfölja en ripa och utgår. Två släpp, släpptid 15 minuter, 0 ökl (FS)
 
GSH  ZETTERTJÄRNS VAGABOND SE43254/2013, äg & för Susanne Vesterinen, Ramsjö
Vagabond går i bra till mycket bra fart och stil. Han söker av stora delar av anvisad mark. I början av andra släpp går han i ett kort stånd i en liten skogsdunge, det lyfter några ripor som han och partner förföljer och utgår. Två släpp, släpptid 20 minuter, 0 ökl (FF, FS)
 
GST J ZETTERTJÄRNS YAKIRA SE21216/2014, äg Kalle Eriksson, Funäsdalen, för Kristina Edh
Ykira jagar i mycket bra fart och stil. Hon har ett mycket bra och väl anpassat söksformat i de olika vindförhållandena. I början av andra släpp förföljer Ykira och partner ripor och utgår. Två släpp, släpptid 20 minuter. 0 ökl (FS)
 
PT J ÖSTBERGETS WINJA SE59289/2011, äg & för Kerstin Frändegård, Östersund
Winja jagar hela dagen i mycket bra till utmärkt fart och stil. Hon har söker utmärkt i stora och väl revierande slag. Winja har under dagen ett par chanser. I dagens sista släpp så kastar hon sig i ett stånd, en ripkull lyfter framför henne och hon kan tyvärr inte hålla sig och förföljer. Fem släpp, släpptid 75 minuter, 0 ökl (FF, FS)
 
IRVSH  RUBRA ALBA CURT THE CONQUEROR SE50338/2014, äg & för Jenny Westerlund, Överhörnäs
Curt går i mycket bra fart och stil. Han har ett mycket bra söksformat och är lätt att följa. Har en markering och stoppas vid partners fågelarbete. Släpps igen och kort därefter ses Curt förfölja en ripkull och utgår. Ett släpp, släpptid 15 minuter, 0 ökl (FS)
 
PT J BORGEFLON'S DR ZAGA SE27326/2015, äg & för Jörgen Andersson, Frösön
Zaga jagar i mycket bra fart och stil. Hon får med sig all anvisad mark i de olika vindförhållandena i god kontakt. Stånd, justerar, avancerar i etapper, en ripkull lyfter en bit framför henne. Zaga är komplett lugn i flog och skott och apporterar den utlagda fågeln mycket bra. I andra släpp så tappar hon lite intensitet och fastnar stundtals i markvittringen. I tredje släpp återupptar hon sin fina fart, har en chans på fågel och avslutas. Tre släpp, släpptid 45 minuter, 2 ökl (FF, FS)
 
IRVST  RUBRA ALBA CHARA SE50336/2014, äg & för Jenny Westerlund, Överhörnäs
Chara går ut ett slag och ses gå efter en ripa tillsammans med partnern och utgår. Ett släpp, släpptid 1 minut, 0 ökl (FS)
 
Tack till alla deltagare för en fin dag på fjället samt provledningen för ett väl arrangerat prov!
Frösön 2017-09-20
Jean-Marc Chabloz

NNFK Edevik
UKL/ÖKL 20170909,
Domare: Kerstin Frändegård


EST ANJESKUTANS ASKA SE62080/2012, äg Veronica Hammarfjäll, Järpen, för Björn Hammarfjäll
Aska startar i bra tidvis mycket bra fart och bra stil. Avsöker den anvisade marken i god kontakt. Något större bredd, djup och intenstitet önskas. Ses i stånd, ripor lättar när vi närmar oss, Aska hänger på en bit men stoppas.Fortsätter genom dagen med sök som tidigare, har flera stånd med försiktig resning utan resultat. 80 min 0 ökl

PH BORGEFLON'S MP XORRO SE21199/2014, äg & för Tryggve Kolstad, Duved
Xorro går i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora slag, står men löser. Nytt stramt stånd, reser bra på order, utan resultat. Visar i senare släpp ett stort,något öppet medvindssök, vi ser ripor i luften i område där Xorro sen kommer ifrån.Hittas i stånd,ripor lättar, helt lugn i flog och skott,apporterar korrekt. 40 min 2 ökl

ESH MAC PERSSON'S BAMSE SE33239/2014, äg & för Bertil Norén, Östersund
Bamse går i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i god kontakt, där han gör en del bra slag men har en del stopp vilket skämmer söket, blir något ojämn. Fortsätter som tidigare, fastnar lite på markvittring. Står inne i ris, löser, ser en ripa i luften och Bamse är lugn. Nytt stånd, preciserar, ripan lättar det skjuts men Bamse går tyvärr efter för långt.
55 min 0 ökl

IRVSH RUBRA ALBA CURT THE CONQUEROR SE50338/2014, äg & för Jenny Westerlund, Överhörnäs
Startar i mycket bra fart och stil. Lägger upp ett bra sök i den täta vegetationen , önskar mer bredd och djup när det sen öppnar upp.I andra släpp visar han ett bra medvindssök som dock önskas djupare, tar stånd, reser villigt men utan resultat. Jobbar sen på i alla sina släpp men lyckas inte idag trots fågel i släppen.
80 min 0 ökl

GSH ZETTERTJÄRNS VAGABOND SE43254/2013, äg & för Susanne Vesterinen, Ramsjö
Går i bra till mycket bra fart, bra stil. Avsöker marken i fina slag men önskar mer kontinuitet, avslutar släppet lite småskuret. Går upp sig i andra släpp och visar riktigt bra medvindssök. Fortsätter jobba på i alla sina släpp, stöter ripa och är acc. lugn. 80 min 0 ökl

GST ZETTERTJÄRNS VOLET SE43260/2013, äg & för Ulrica Reunanen, Krokom
Startar i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i god kontakt, bra söksupplägg i tät vegetation. När det öppnar upp önskas större bredd och djup i söket. I andra släpp går hon upp sig och visar ett bra medvindssök där vind och mark nyttjas.Fortsätter bra, stöter ripa och går tyvärr efter för långt.
40 min 0 ökl

IRVST RUBRA ALBA CHARA SE50336/2014, äg & för Jenny Westerlund, Överhörnäs
Chara går i mycket bra fart och stil, lägger upp ett stort bra medvindssök där hon får bra med mark med sig, blir dock lite ensidig.Fortsätter genom dagen att söka bra, tar stånd, reser på order och är lugn i flog och skott. Tyvärr vill hon inte apportera den utlagda ripan.
55 min 0 ökl

Tack NNFK för förtroendet att döma och tack för en trevlig dag på fjället alla härliga förare!!
Åsgård 15/9 2017
Kerstin Frändegård

NNFK Edevik
UKL/ÖKL 20170909,
Domare: Trond Kolstad


ENDALSHÖJDENS DOLLY PARTON SE57543/2015, äg Jean-marc Chabloz, Frösön, för Christina Persson
 I bak/sidevind og åpent terreng starter Dolly ut ungdommelig i god fart fin stil og lett livlig aksjon revierer noe tett i god kontakt med fører. Makkers stand,  har også sjanser på ryper. På slutten av en lang dag  finnes Dolly i stand sammen med makker når fører nærmer seg letter rype presist foran Dolly som forfølger både langt og herlig i skuddet. Tildeles 3 ukl.
 
 
ENDALSHÖJDENS DYLAN SE57537/2015, äg & för Ingvar Sydström, Åre
I Åpent terreng med god vind i mot starter Dylan ut i meget stor fart fin stil og kraftfull aksjon revierer anviste terreng prima i god kontakt med fører. Stand langt ute når fører nærmer seg reiser Dylan villig og presist rypekull komplett rolig oppflukt/skudd. Senere ny stram stilfull stand rype letter presist foran roes oppflukt/skudd, senere støkkes rype som forfølges herlig. Dylan viser dagen igjennom et klassesøk i alle biotoper og vindretninger, en glimrende Unghund som med glede Tildeles 1 ukl.
 

ZETTERTJÄRNS ANIZETTE SE16558/2016, äg Fredrik Kristina Ohlsson Edh, Mörsil, för Annette Ohlsson
I god vind i mot starter Anizette ut i god fart fin stil og lett livlig aksjon revierer anviste terreng noe tett i meget god kontakt med fører. Jakter dagen igjennom noe ungdommelig, har 2 makkers stand og flere sjanser på ryper så på slutten fester Anizette stand rype letter noe upresist foran er komlett rolig i oppflukt/skudd og tildeles 3 ukl.
 
 
ZETTERTJÄRNS AZK SE16555/2016, äg & för Kristina Edh, Järpen
I god vind i mot starter Anizette ut i god fart fin stil og lett livlig aksjon revierer anviste terreng noe tett i meget god kontakt med fører. Jakter dagen igjennom noe ungdommelig, har 2 makkers stand og flere sjanser på ryper så på slutten fester Anizette stand rype letter noe upresist foran er komlett rolig i oppflukt/skudd og tildeles 3 ukl.
 

J BORGEFLON'S DR ZAGA SE27326/2015, äg & för Jörgen Andersson, Frösön
I medvind og kupert terreng starter Zaga ut i meget stor fart fin stil og lett livlig aksjon revierer anviste terreng meget godt i kontakt med fører. Sees i stand rype letter presist foran men er dessverre utenfor jaktbart hold. Makkers stand, har flere sjanser på ryper. En tiltalende hund som ikke helt har dagen. 0 økl
 
 
J ZETTERTJÄRNS OLGA SE55807/2010, äg & för Lena Wallin, Mörsil
Olga starter ut i god fart fin stil og lett aksjon revierer anviste terreng noe tett i god kontakt med fører. Makkers stand. Senere søkker Olga ryper og forfølger avsluttes. 0 økl


 J ZETTERTJÄRNS VÅNNA SE43257/2013, äg & för Kristina Edh, Järpen
Vånna starter ut i meget stor fart fin stil lett livlig aksjon revierer anviste terreng noe tett i god kontakt med fører, bruker vind og terreng fornuftig. Senere støkker makker rype, Vånna finnes i stram stilfull stand ryper letter noe upresist foran Vånna som er rolig oppflukt/skudd,bruker litt tid på apporrtere utlagt rype men godkjennes. Senere letter rype i anvist terreng,stand i lag med makker går villig på uten presentere fugl.Tildeles 2Økl
 
 
GST J ZETTERTJÄRNS SESSAN SE32705/2012, äg Christina Persson, Frösön, för Jean-marc  Chabloz
Vånna starter ut i meget stor fart fin stil lett livlig aksjon revierer anviste terreng noe tett i god kontakt med fører, bruker vind og terreng fornuftig. Senere støkker makker rype, Vånna finnes i stram stilfull stand ryper letter noe upresist foran Vånna som er rolig oppflukt/skudd,bruker litt tid på apporrtere utlagt rype men godkjennes. Senere letter rype i anvist terreng,stand i lag med makker går villig på uten presentere fugl.Tildeles 2Økl