Kritiker Bruksvallarna den 20 augusti 2017

NNFK Bruksvallarna
UKL/ÖKL 20170820

Domare: Jean-Marc Chabloz
Mark: Ramundberget
Förhållanden: Mulet och regn senare delen av eftermiddagen, runt 10 grader varmt. Vinden var svag till måttlig från väst. Bra riptillgång men ganska svåra vittringsförhållanden på grund av den stora regnmängden från dagen innan samt hårt tryckande fåglar.
 
FS=Fågel i Släpp
FF=Finner Fågel
 
UKL
PT  V-SKALETS TESLA SE16750/2016, äg Kristina Göransson Rudberg , Sundsvall, för Martin Rudberg
Tesla går i mycket bra fart och stil. Hon tar för sig och får med sig mycket mark i god kontakt med föraren. I tredje släpp har Tesla en stöt, förföljer en kortare sträcka men stoppas av föraren. Hon mattas av lite mot slutet. Fyra släpp, släpptid 60 minuter, 0 ukl (FS)
 
GSH J ZETTERTJÄRNS COMPIZ SE46995/2016, äg Niklas Köhler, Hede, för Maria Köhler
Compiz jagar hela dagen i utmärkt fart och stil. Han har ett stort och väl anpassat söks format i alla vindförhållanden, utmärkt. Compiz stöter fågel vid några tillfällen under dagen. Han stoppas två gånger och förföljer två gånger. Fem släpp, släpptid 70 minuter, 0 ukl (FS)
 
IRST  RIPFINNARENS ZME PEIGI SE27409/2016, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg
Peigi går under alla sina släpp i mycket bra till utmärkt fart och stil. Får med sig väldigt mycket mark i god kontakt och i väl revierande slag. Peigi har en chans på fågel som partner stöter. Fyra släpp, släpptid 60 minuter, 0 ukl (FS)
 
PH NO JV-16 TROLLMOSSENS NIKI NORDANVIND SE55331/2015, äg & för Nikolai Stenfors, Brunflo
Niki jagar hela dagen i mycket bra fart och stil. Han söker av anvisad mark i stora och väl revierande slag samt brukar vinden mycket bra. Niki har ett kort stånd, en ripkull lyfter och han förföljer. Situationen är utanför jaktbart avstånd. Fyra släpp, släpptid 60 minuter, 0 ukl (FS)
 
GST  ZETTERTJÄRNS ALIZE SE16559/2016, äg & för Sten Ove Medeskog, Kil
Alize går i bra till mycket bra fart och stil. Hon får med sig stora delar av anvisad mark och anpassar sitt sök efter terrängen i god kontakt med föraren och mycket bra reviering. Skulle önskas lite större format i den öppna terrängen. I sitt tredje släpp så stöter Alize fågel vid två tillfällen med eftergång. En liten stund senare ses hon i stånd i kanten på en myr, en ripkull lyfter i omgångar och hon är lugn i flog och skott. Tre släpp, släpptid 40 minuter, 2 ukl (FF, FS)
 
ESH  ÖDEBYGDENS O BJARKI SE31384/2016, äg & för Robert Jäder, Skellefteå
Bjarki jagar i bra till mycket bra fart och stil. Han har ett väl anpassat format i den tätare terrängen. Har några stopp under släppet. Han går upp sig under dagen vad gäller farten och visar upp ett mycket bra medvindssök i stort format. Bjarki går ner sig lite mot slutet med ett antal stopp. Han stöter en ripa men stoppas mycket bra på relativt långt avstånd. Fyra släpp, släpptid 55 minuter, 0 ukl (FS)
 
GST  SANSETTERS FOO FAST SE21476/2016, äg & för Maria Sannevi, Hovås
Hedda (Foo Fast) går i bra fart och mycket bra stil när hon väl trycker på. Hon har ett godtagbart till tidvis bra format som hon visar upp i främst andra och tredje släpp. Stöter vid två tillfällen med en rejäl eftergång första gången och kan stoppas efter några meter vid andra stöt. Tre släpp, släpptid 40 minuter, 0 ukl (FS)
 
ÖKL
IRSH  RIPFINNARENS ZM JAEGER SE29359/2015, äg Johan Fredholm, Funäsdalen, för Helga Fredholm
Jaeger går i mycket bra till utmärkt fart och stil. Han söker all anvisad mark i medvind mycket bra. Jaeger har en markering, justerar och står, ripor lyfter och han förföljer och utgår. Ett släpp, släpptid 10 minuter, 0 ökl (FF, FS)
 
IRSH  NORRLANDSGUIDENS VULKAN SE34567/2015, äg Niklas O Maria Köhler , Hede, för Maria Köhler
Vulkan jagar i utmärkt fart och stil. Han får med sig enormt mycket mark i både sidovind och medvind. I första släpp så försvinner Vulkan efter några minuter över en kant och är borta. Föraren går och letar och anmäler stånd. Han hittas i ett liggande stånd, en ripkull lyfter och han är komplett lugn i flog och skott. Apporterar bra. I andra släpp har Vulkan en stöt, stoppas efter några meter. Han har ytterligare en fin chans på fåglar som lyfter från samma område. Två släpp, 35 minuter, 2 ökl (FF, FS)
 
IRST  RIPFINNARENS ZM ENYA SE29352/2015, äg & för Tommy Hagerlund, Skyllberg
Enya går i mycket bra fart och stil. Hon har ett stort och utmärkt medvindsök. En ripa flyger från ett område där Enya sågs. I tredje släpp har hon en markering på en nyslagen fågel, står, avancerar utan att kunna presentera någon fågel. Enya går ut i sök igen. Kommer tillbaka i samma område och en ripa lyfter ett 20 tal meter på sidan om Enya. Blev tyvärr ingen jaktbar situation. Fyra släpp, släpptid 65 minuter, 0 ökl (FF, FS)
 
IRVSH  RUBA ALBA CURT THE CONQUEROR SE50338/2014, äg & för Jenny Westerlund, Överhörnäs
Curt jagar i mycket bra fart och stil. Han har ett mycket bra och väl anpassat söks format i olika vindförhållanden. I andra släpp så stöter partner ripor vid tre tillfällen. I tredje släpp hittas Curt i stånd med lätt viftande svans för att stelna någon sekund innan föraren ger resnings order. Han avancerar villigt och reser något oprecist en ripa. Curt är komplett lugn i flog och skott och apportera bra. Tre släpp, släpptid 50 minuter, 2 ökl (FF, FS)
 
IRSH  YGGDRASIL PL MICRO-RAGGE SE57810/2012, äg & för Gun-britt Bent, Funäsdalen
Ragge börjar i mycket bra fart och stil. Han bibehåller sin fina stil men går ner sig lite i fart. I andra släpp går han i mycket bra fart och stil hela släppet. Han stöter en ripa och stoppas av föraren precis inom gränsen. Stöter i samma släpp vid ytterligare två tillfällen och stoppas. Det blev lite för många chanser och han utgår. Två släpp, släpptid 35 minuter, 0 ökl (FS)
 
PH  BORGEFLON'S JL UZI SE46323/2011, äg Anders Halvarsson, Funäsdalen, för Anders Halvarsson
Uzi jagar i mycket bra fart och stil. Hon blir lite ensidig i första släpp men går sedan upp sig och visar upp ett mycket bra söksformat trots riktningsändringar under släppet. Går ner sig lite mot slutet av tredje släpp. Avslutar ändå sista släpp mycket bra. Fyra släpp, släpptid 60 minuter, 0 ökl (FS)
 
PT  BORGEFLONS BS AGDA SE28207/2016, äg & för Reino Unosson, Edsbyn
Agda går i mycket bra fart och stil. Hon söker mycket bra oavsett vind riktning. I första släpp så förföljer hon en ripa några meter innan hon stoppas av föraren. Agda har under dagen ett par goda chanser. Hon tröttnar mot slutet av tredje släpp. Fyra släpp, släpptid 55 minuter, 0 ökl (FS)
 
Tack till alla deltagare för en fin dag på fjället samt provledningen för ett väl arrangerat prov!
 
Frösön 2017-08-24
Jean-Marc Chabloz

NNFK Bruksvallarna
UKL 20170820,

Domare: Kerstin Frändegård
IRVSt  Rubra Alba Diva Dior se19252/2016, äg & för Kjell Moen, Funäsdalen
Diva startar i mycket bra fart och stil. Avsöker marken i stora fina slag med mycket bra reviering, god kotakt. I andra släpp börjar hon med "piparejakt" men visar sen ett stort fint  medvindssök.Fortsätter sen i alla sina släpp att visa ett mycket bra sök.
 55 min  0 ukl
 
Pt  East Meadows Rock'N'Roll Madonna SE19627/2016, äg & för Silje Toft, Orrviken
Startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag på båda sidor. Har några markeringar på småfågel som hon ordnar upp själv. God kontakt. I andra släpp är farten utmärkt, lägger upp ett stort väl anlagt medvindssök, förföljer ripa som partnern stött. I senare släpp fortsätter hon med sitt goda sök, resp. överflygare, har ett stånd utan resultat. 55 min  0 ukl
 
GSh  Avalonian's Frost SE18520/2016, äg Helene Stensby, Mangskog, för Jon Eirik Stensby
Startar i mycket bra fart och stil, får mycket mark med sig, god kontakt. Börjar halta så vi bryter, han får vila ett tag. I början av nästa släpp jobbar han på men inte med samma intensitet. I senare släpp visar han ett stort utmärkt medvindssök, fortsätter sen visa mycket bra sök där han nyttjar mark och vind i sina släpp.
55 min  0 ukl
 
GSh  Zettertjärns Äzkil se14712/2016, äg Åsa Franken Holten, Borlänge, för Torbjörn Holten
Börjar i mycket bra fart och stil, lite ungdomligt ,fastnar ibland på markvittring men kommer sig ut i ett bra sök, god kontakt. I andra släpp i medvind blir söket lite ojämnt, lite stopp ibland. I senare släpp går han upp sig och får med sig bra med mark, han jobbar på något men stöter och går efter. Kommer tillbaka stöter igen och efter. Fortsätter jobba hela dagen.
55 min  0 ukl
 
GSh  Zettertjärns Be Lucky Bliz SE30744/2016, äg & för Carina Larsson, Malung
Blizz startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken i stora fina slag där mark och vind nyttjas på bästa sätt. God kontakt. I andra släpp visar han ett mycket bra medvindssläpp, stöter ripkull och hänger på en bit. Blizz fortsätter att visa ett mycket bra sök dagen igenom.
55 min  0 ukl
 
GSt  Sansetters Tuesday se21477/2016, äg & för Susann Hortell, Hörnefors
Startar i mycket bra fart och stil, avsöker marken mesta tiden i stora fina slag, stoppar upp ibland. I med vind önskas bättre marktäckning, jobbar sen på i alla sina släpp även om hon tidvis tappar lite intensitet.
55 min  0 ukl
 
ESt  Snö Flinga SE18743/2016, äg & för Lennart Pakki, Mora
Flinga går i utmärkt fart och mycket bra stil, lägger upp ett stort sök med mycket bra reviering. Har några korta stopp på småfågel. Visar i andra släpp ett mycket bra medvindssök. Fortsätter hela dagen visa samma stora fina sök, stöter ripor tillsammans med partnern och förföljer.
55 min   0 ukl
 
GSt  Endalshöjdens Dolly Parton SE57543/2015, äg Jean-marc Chabloz, Frösön, för Christina Persson
Dolly går i mycket bra fart och stil, visar en del stora fina slag men är lite ojämn, lite kompisspring i början. Hon ses jobba på något men stöter och förföljer. I andra släpp går Dolly upp sig, visar ett fint sök och får mycket mark med sig. Fortsätter jobba på hela dagen även om intensiteten avtar något mot slutet.
55 min  0 ukl
 
GSh  ZETTERTJÄRNS AZK SE16555/2016, äg & för Kristina Edh, Järpen
Azk startar lite småskuret men när han efter ett stånd på småfågel som han löser själv kommer igång visar han ett något ojämnt sök i mycket bra fart och stil.God kontakt. I andra släpp är intensitet och format bättre men önskar bättre marktäckning i detta medvindssläpp. I senare medvinssläpp täcker han marken mycket bra och fortsätter söka bra dagen ut.
55 min  0 ukl
 
GSt  ZETTERTJÄRNS ÄLZKLING se14719/2016, äg & för Kristina Edh, Järpen
Startar i utmärkt fart och mycket bra stil. Lägger upp ett stort sök där vind och mark nyttjas mycket bra. FIS .God kontakt. Visar genom hela dagen  sök av hög klass. Stöter tillsammans med partnern och förföljer.
55 min  0 ukl
 
Pt  V-skalets Jaga SE16751/2016, äg Maritha Fors, Brunflo, för Anders Eriksson
Jaga går i utmärkt fart och mycket bra stil. Avsöker marken i stora fina slag, god kontakt. Nyttjar vind och mark bra, dock har hon tendens att ibland slå bakåt. Fortsätter genom dagen att visa ett mycket bra sök.
55 min 0 ukl
 
ESt  Falcsagans Vera se48147/2016, äg & för Margaretha Halvarsson, Lit
Vera startar i utmärkt fart och mycket bra stil. Avsöker marken i stora fina slag med god kontakt, har några korta stopp ibland. I senare släpp fortsätter Vera mycket bra, nyttjar mark och vind, får mycket mark med sig men blir i något släpp lite öppen i söket.
55 min  0 ukl
 
IRVSt  Rubra Alba Doris Day SE19253/2016, äg & för Anna Corin, Getinge
Doris startar i bra- mycket bra fart och bra stil. Avsöker marken i god kontakt. Större bredd och mer intensitet önskas. I senare släpp fortsätter hon jobba på, gör en del riktigt bra slag men helheten på söket blir något ojämnt.
55 min  0 ukl
 
GSt  Fjällpilens IE Valenciennes SE16273/2016, äg & för Wanda Dalsten, Funäsdalen
Gör något litet kort slag, då i bra fart och stil men kommer sig inte ut i sök. Får en liten chans till men vill idag inte lämna matte.
17 min   0 ukl
 
Stort tack till NNFK för att jag fick döma denna härliga unghundsklass med så många lovande talanger och trevliga förare! Vädret var perfekt i början av dagen, kom sen några regnskurar som tidvis var ganska intensiva. Ripor fanns , hade gärna haft flera men tyvärr lyckades ingen av hundarna få till det.
 
Åsgård 22/8 2017
 
Kerstin Frändegård
 
NNFK Bruksvallarna
UKL 20170820

Mark: Kölen Nord
Domare: Niklas Köhler

ESH Herrskapets Our Bandit SE34206/2016, äg & för Marika Bladin, Falun
Startar upp i mycket bra fart och stil men har en del stopp som stör helhetsintrycket. Går upp sig i andra försöket , stöter ripa och går efter. Finns ripa i marken som inte nyttjas även i det tredje släppet. Jobbar på bra hela dagen men lyckas inte med fåglarna. EB: FS, 4 släpp totalt 50 min, 0 Ukl

IRST Remkilens X-brända SE20767/2016, äg & för Eva Magnusson, Kållered
Brända är en hund som går i utmärkt fart och lätt fin stil. Hon får massor med terräng med sig i god kontakt med sin förare. Hon är verkligen en fröjd att se i marken. Går efter ripor ordentligt i sitt tredje släpp. Tröttnar något i slutet av dagen. EB: FS, 4 släpp totalt 50 min, 0 Ukl

IRSH Ripfinnarens ZME Giron SE27414/2016, äg & för Kjell Bygdeståhl, Åre
Giron startar i bra till mycket bra fart och stil. Tappar lite fokus i slutet av släppet och kommer in till föraren. Går upp sig utöver dagen och går bra. Hamnar i område med massor med fågel men lyckas inte fästa något stånd. Respekterar flygande fågel på ett bra sätt. Mattas en aning i sitt sista försök. EB: FS, 4 släpp totalt 52 min, 0 Ukl

GST Endalshöjdens Debby Ryan SE57542/2015, äg & för Sofie Stafås, Lima
Debby startar lite försiktigt och det syns att hon har en växel till. Går upp sig markant i sina resterande släpp och söker då i mycket bra fart och stil i ett bra söksupplägg. Revierar marken lagom stort i bra kontakt. Finns fågel i 2 utan hennes släpp men hon lyckas inte idag. EB: FS, 4 släpp totalt 56 min, 0 Ukl

EST Högfjällshundens Aija SE18367/2016, äg & för Rasmus Karlsson, Långsele
Aija i mycket bra fart i lätt livlig stil. Har ett lite småskuret söksupplägg med en del markeringar som löses självständigt. Blir bättre kontinuitet på söket utöver dagen. Fågel stöts med eftergång. Mattas en aning i sista försöket. Lyckas inte idag. EB: FS, 4 släpp totalt 54 min, 0 Ukl

EST Herrskapets Our Red Rose SE34207/2016, äg & för Claes Kennedy, Kungsbacka
Rose går i mycket bra fart i lätt livlig stil. Något småskuret sök där större bredd är önskvärd. Hamnar in i område där det finns fågel, stöter och är lugn. Fortsätter med ett bättre sök efter fågelkontakten. Lyckas inte idag. EB: FS, 4 släpp totalt 52 min, 0 Ukl

PH Venatio´s Vilde Bill SE19081/2016 , äg & för Daniel Abrahamsson, Moliden
Bill i mycket bra fart och kraftfull stil. Han får mycket terräng med sig på bredden i bra format. Fortsätter sitt goda sök hela dagen men lyckas inte. Har chans på fågel i de sista 2 släppen. EB: FS, 4 släpp totalt 57 min, 0 Ukl

PH Ventio's Vassberg SE19079/2016, äg & för Patrik Wennberg, Örnsköldsvik
Vassberg i mycket bra fart och kraftfull stil. Får mycket terräng med sig i god kontakt med sin förare. Vi ser han ta stånd, fågel lättar utom skotthåll. Vassberg går långt efter de flygande fåglarna. Kommer tillbaka och stöter fågel vid 3 tillfällen till och han går tyvärr ej att stoppas. Vassberg är lite för rå ännu, bättre lycka vid nästa tillfälle. EB: FF, 2 släpp totalt 32 min, 0 Ukl

EST Ohlsmyrens Billy Jean SE19179/2016, äg & för Lars Magnusson, Brunflo
Jean i mycket bra fart och lätt fin stil. Större format är önskvärt i den öppna terrängen. Vi går i mark dit vi sett fågel flyga. Ripa lättar i terrängen utan hundens förskyllan. Senare osäkert stånd, ripa lättar något oprecist framför Jean som är helt lugn i flog och skott. EB: FF, 2 släpp totalt 33 min, 2 Ukl

GST Fjällpilens IE Normandie SE16275/2016, äg & för Stig Kokkvoll, Ålen
Normandie i mycket bra till utmärkt fart och stil. Går stort och rejält men ändå förutsägbart och i god
kontakt. Går mycket bra hela dagen och har en jättechans på ripkull i marken som föraren trampar upp.
Tyvärr lyckas det inte för Normandie idag. EB: FS, 4 släpp totalt 56 min, 0 Ukl

PT Venatio's Viola SE19075/2016, äg & för Regina Lindberg, Arnäsvall
Viola i mycket bra fart och lätt fin stil. Startar upp dagen lite ostrukturerat men det bättrar sig för
varje släpp. I det sista släppet söker hon utmärkt. Har några chanser på fågel under dagen men
lyckas inte få till det. EB: FS, 4 släpp totalt 60 min, 0 Ukl

Björnliden 20170905
Niklas Köhler