NNFK tar största hänsyn till Covid-19 och följer de rekommendationer som kommer från FHM & SKK

Dessa regler gäller tills vidare, vi uppdaterar när/om det kommer nya rekommendationer

-Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet

-Personer ur riskgrupper bör inte delta (personer med underliggande sjukdomar och personer över 70 år)
-Avstånd ska hållas mellan deltagande personer.
-Inga gemensamma upprop, upprop för varje parti på en uppsamlingsplats i terrängen
-Inga gemensamma middagar
-Tvätta händerna


Begränsningar:
Inbjudan gäller deltagare boende inom region Jämtland/Härjedalen samt de som är boende inom 2 timmars bilresa i Sverige från provplatsen.
Det är deltagarens eget ansvar att följa gällande regler och rekommendationer.
 

Välkomna till NNFKs fjällprov i Mittådalen 21-23 augusti 2020


Provledare
Kajsa Vallström
mob: 0738077300
e-post: nnfk.jaktprov@gmail.com

Kommissarie
Eva Perman
mob: 070-3745910
e-post: nnfk.jaktprov@gmail.com

Anmälan
Jaktprovet genomförs med vissa begränsningar Covid 19 som kan komma att ändras utifrån nya myndighets- och regeringsbeslut.
Anmälan är öppen för medlemmar inom region Jämtland/Härjedalen samt hundförare boende inom 2 timmars bilresa från platsen.
 
Anmälningsavgift
425kr/start

Sista anmälningsdag
7 augusti 2020

Anmälan sker via simplesignup
Klicka på länken 

Begränsningar
Covid-19 enligt ovan
1 parti ukl/ökl, max 14 hundar/dag
I övrigt jaktprovsregler enligt FA.

Det kommer att lottas på de rätt anmälda hundarna.
Det är ingen garanti att man får flera starter eller starta den dag man önskar!

Domare
Eva Perman, Niklas Köhler, Niklas Bodin

Upprop
Sker på anvisad plats ute i markerna
Klockan 9.00

Övrigt
PM, program, plats för upprop och bekräftelse på start publiceras på hemsidan till NNFK. Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.
Vid ev. återbetalning behåller klubben 25-/start i administrativ avgift!

VÄLKOMNA !!