NNFK tar största hänsyn till Covid-19 och följer de rekommendationer som kommer från FHM & SKK

Dessa regler gäller tills vidare, vi uppdaterar när/om det kommer nya rekommendationer

-Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet
-Personer ur riskgrupper bör inte delta (personer med underliggande sjukdomar och personer över 70 år)
-Avstånd ska hållas mellan deltagande personer.
-Inga gemensamma upprop, upprop för varje parti på en uppsamlingsplats i terrängen
-Inga gemensamma middagar
-Tvätta händerna


Begränsningar:
Inbjudan gäller deltagare boende inom region Jämtland/Härjedalen samt de som är boende inom 2 timmars bilresa i Sverige från provplatsen.
Det är deltagarens eget ansvar att följa gällande regler och rekommendationer.
 

Välkomna till NNFKs fjällprov i Mittådalen 19 augusti 2020


Provledare
Kajsa Vallström
mob: 0738077300
e-post: nnfk.jaktprov@gmail.com

Kommissarie
Eva Perman
mob: 070-3745910
e-post: nnfk.jaktprov@gmail.com

Anmälan
Jaktprovet genomförs med vissa begränsningar Covid 19 som kan komma att ändras utifrån nya myndighets- och regeringsbeslut.
Anmälan är öppen för medlemmar inom region Jämtland/Härjedalen samt hundförare boende inom 2 timmars bilresa från platsen.

 
Anmälningsavgift
425kr/start
Anmälan sker via simplesignup
Klicka på länken Sista anmälningsdag
5 augusti

 
Begränsningar
Covid-19 enligt ovan

1 parti ukl/ökl, max 14 hundar , UKL hundar har företräde
I övrigt jaktprovsregler enligt FA.

Domare
Eva Perman

Upprop
Sker på anvisad plats ute i markerna
Klockan 9.00

Övrigt
PM, program, plats för upprop och bekräftelse på start publiceras på hemsidan till NNFK. Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.
Vid ev. återbetalning behåller klubben 25-/start i administrativ avgift!